Ποια είναι η ιστορία της λέξης που βασανίζει πολλούς ανθρώπους;

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κατσαράς, Φιλόλογος

 

Αλλεργία χαρακτηρίζουμε την αντίδραση υπερευαισθησίας του οργανισμού σε ορισμένα εξωτερικά ερεθίσματα αλλά και μεταφορικά την έντονη απέχθεια για κάτι (π.χ. ο άνθρωπος αυτός μού προκαλεί αλλεργία). Ο Αυστριακός παιδίατρος Clemens von Piquet το 1905 δημιούργησε μια νέα λέξη ενώνοντας δύο αρχαιοελληνικές: τη λέξη «άλλος» (ο διαφορετικός, ο ασυνήθιστος, ο μη φυσιολογικός) και το «έργο» (η δράση του οργανισμού). Δηλαδή, αλλεργία σημαίνει διαφορετική δράση του ανοσοποιητικού (σε σχέση μ’ εκείνη που είναι προγραμματισμένο να επιτελέσει) έναντι μιας ξένης προς τον οργανισμό ουσίας, που λέγεται αλλεργιογόνο.