Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, το γαλλογερμανικό τμήμα του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, οργανώνοντας κοινές δραστηριότητες.

Επιμέλεια: Τμήμα γαλλικής και γερμανικής γλώσσας των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

 

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, το γαλλογερμανικό τμήμα του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Μέσα από κοινές δραστηριότητες και παιχνίδια, οι μαθητές  συνειδητοποίησαν τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και της πολυγλωσσίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο με στόχο τη διά βίου εκμάθηση γλωσσών.

Φωτογραφίες