Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε ένα νέο μέλλον; Και πώς συνδέεται με τη βιωσιμότητα και την αειφορία; Τι θα συνέβαινε στον πλανήτη, αν δεν υπήρχαν δέντρα; Πώς μπορούμε να καλλιεργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον; Πώς επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή των φυτών; Τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη και καλλιέργεια;

Επιμέλεια: Ρένα Κακούλη και Χαρούλα Φραντζή, Εκπαιδευτικοί

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με αφορμή τον Β’ κύκλο «Περιβάλλον», πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων με τίτλο «Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου. Αρχικά, έγινε σύντομη παρουσίαση του προγράμματος και συζήτηση για τον ρόλο που έχουν τα φυτά στη φύση και τον άνθρωπο.

Στη συνέχεια, οι μαθητές αναγνώρισαν δέντρα του τόπου μας, παρατήρησαν και μύρισαν βότανα και αρωματικά φυτά. Έπειτα, ακολούθησαν δραστηριότητες εργαστηρίου.  Οι «μικροί μας επιστήμονες» παρατήρησαν τα μέρη του φύλλου με τη χρήση μεγεθυντικού φακού. Με το μικροσκόπιο και το στερεοσκόπιο εντόπισαν τους νευρώνες του φυτού και ένα μέρος από τα φυτικά κύτταρα.

Τέλος, ακολούθησε περίπατος στο περιβαλλοντικό μονοπάτι του φυτωρίου και καταγραφή των ευρημάτων από τα παιδιά. Η περιήγηση ολοκληρώθηκε με την εκπαίδευση των μικρών εξερευνητών στην παρατήρηση μακρινών στόχων με τα κιάλια.

Η δράση αυτή γέμισε ενθουσιασμό τις μαθήτριες και τους μαθητές, καθώς απέκτησαν γνώσεις, συνεργάστηκαν σε ομάδες και συζήτησαν με τους αρμόδιους ποικίλα περιβαλλοντικά ζητήματα που τους απασχολούσαν.