Το σχολείο μας στην επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft!

Είμαστε περήφανοι, γιατί η εκπαιδευτική μας προσέγγιση έχει αναγνωριστεί από τη Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο!

Η πετυχημένη μας πορεία έχει δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft σε ένα case study που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε την τεχνολογία, για να εμπλουτίσουμε την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών μας.

Πώς ενσωματώνουμε την καινοτομία στην εκπαίδευση και πώς η τεχνολογία μπορεί να διαμορφώσει ένα λαμπρό μέλλον για τους μαθητές μας;

 

Από την ίδρυσή τους το 2003, τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να κάνουν τη μάθηση προσιτή σε κάθε παιδί. Χρησιμοποιώντας το Microsoft 365, οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών: από την καλλιέργεια της συναισθηματικής αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών, την οικοδόμηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέχρι την παροχή κατάλληλης μαθησιακής υποστήριξης για μαθητές με διαφορετική μαθησιακή ετοιμότητα. Το σχολείο έχει μεταμορφώσει τη δυναμική της μάθησης, επιτρέποντας στους μαθητές να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να σημειώνουν επιτυχίες μέσα και έξω από την τάξη.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» αποτελούν ένα καινοτόμο και προοδευτικά αναπτυσσόμενο σχολείο που προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Ιδρύθηκε από  έξι αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς και παρέχει έναν φιλικό και συνεργατικό χώρο για παιδιά ηλικίας τριών έως 18 ετών. Η εκπαιδευτική προσέγγιση τους, αναδεικνύει την ατομική ανάπτυξη και τις κοινωνικές αξίες.

Σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις και καινοτομία

«Προκειμένου να οργανωθεί ένα δημιουργικό, πολυδιάστατο και ανοικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται με κριτικό και δημιουργικό τρόπο τη γνώση, θεωρήθηκε αναγκαία η ουσιαστική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (και μάλιστα εφαρμογών της Microsoft) στις εκπαιδευτικές διαδικασίες», αναφέρει ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων. Ειδικότερα, τα  Εκπαιδευτήρια υιοθέτησαν σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις για τη στοιχειοθέτηση των σχεδιασμών της εκπαιδευτικής πολιτικής τους. «Οι προσεγγίσεις αυτές ενσωματώνουν την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ένα πλαίσιο διαμόρφωσης περιβαλλόντων μάθησης και δίνουν έμφαση σε διαδικασίες με τις οποίες οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν και υποστηρίζουν ευέλικτα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την επίτευξη των νέων επιδιώξεων της εκπαίδευσης. Οι εφαρμογές της Microsoft (ενδεικτικά: Class Notebook, Forms, OneNote, Teams, Yammer, Stream, Sway) έχουν ενταχθεί συστηματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία εδώ και αρκετά χρόνια και χρησιμοποιούνται τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές», προσθέτει ο κ. Κυριακούλης. Η ολοκληρωμένη κατάρτιση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να διασφαλίσουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αυτές τις τεχνολογίες. Ειδικότερα, ακόμη και πριν από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, το σχολείο παρέδιδε μαθήματα τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα για να εξυπηρετήσει τους μαθητές που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν δια ζώσης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στην εκπαίδευσή τους.

Πέραν των παραπάνω, ανάμεσα στις εκπαιδευτικές καινοτομίες που ήδη εφαρμόζονται, τα Εκπαιδευτήρια  «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» εισήγαγαν και εργαλεία επίγνωσης, αναστοχασμού και αυτορρύθμισης των μαθητών, εργαλεία αυτο-αξιολόγησης των μαθητών, εργαλεία διαμόρφωσης διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων, συστήματα επίγνωσης και αναστοχασμού της διδασκαλίας καθώς και εργαλεία περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών.

Ίση πρόσβαση, ίσες ευκαιρίες

«Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της διδασκαλίας σε ένα τυπικό σχολείο είναι η προσαρμογή και η εστίασή της στο επίπεδο του μέσου μαθητή, υποθέτοντας πως έτσι διδάσκονται και μαθαίνουν όλοι οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό, όμως, οι ανάγκες των μαθητών παραμένουν ανικανοποίητες.», υποστηρίζει ο κ. Κυριακούλης. Οι άνθρωποι των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» θεωρούν ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν τη μέθοδό τους ανάλογα με τη διαφορετικότητα και τις ανάγκες των μαθητών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστική η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. «Η σύνθεση των μαθητών μας είναι πολυποίκιλη, όπως και η κοινωνία μας. Μαθητές με ιδιαίτερα υψηλές διανοητικές ικανότητες και παιδιά με νευροδιαφορετικότητα βρίσκονται μαζί στην ίδια τάξη. Η αποστολή μας πάντα ήταν να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες όπου η διανοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα», αποκαλύπτει η Ελένη Κυριακούλη, Διευθύντρια Στρατηγικής του «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

«Οι μαθητές που αποφοιτούν από το σχολείο πρέπει να είναι ικανοί να αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους, τόσο στην εργασία όσο και τη ζωή», αναφέρει ο Μάριος Χατζημιχάλης, Δευθυντής Γυμνασίου στο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». «Ως εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπαράγουμε αυτά τα περιβάλλοντα στην τάξη και η τεχνολογία έχει καθοριστική σημασία γι’ αυτό».

«Με το Class Notebook, ο δάσκαλος μπορεί να δώσει την ίδια εργασία σε όλους τους μαθητές, αλλά με διαφορετικές σελίδες», αναφέρει ο Μάριος Χατζημιχάλης, Διευθυντής Γυμνασίου, ο οποίος ηγείται στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Microsoft στο σχολείο. «Η διαφορετική καθοδήγηση επιτρέπει στα παιδιά να δουλέψουν πάνω στα ίδια σύνθετα θέματα, ενώ εμείς εξυπηρετούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός». 

Στην τάξη, κάθε μαθητής έχει το δικό του laptop. «Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον στο οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα και γρήγορα να προωθήσει πλούσιο ψηφιακό υλικό στους μαθητές του προς μελέτη. Οι μαθητές εργάζονται στην τάξη εύκολα σε ομάδες και καταγράφουν, με τις ψηφιακές γραφίδες τους, σε ένα κοινόχρηστο αρχείο τις ιδέες τους, ενώ παράλληλα περιηγούνται σε διαφορετικές πηγές. Πηγές που έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός και πάντα με την καθοδήγησή του», αναφέρει ο κ. Χατζημιχάλης. «Το πιο σημαντικό όφελος που έχουμε με το συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας (One To One Devices and Learning): Υπάρχει σεβασμός στους χρόνους και στις ιδιαιτερότητες που προσεγγίζει ένας μαθητής το υλικό. Μπορεί, για παράδειγμα, να επανεξετάσει το υλικό, να ξαναδεί ένα βίντεο με τα δικά του ακουστικά με τον δικό του ρυθμό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μία εργασία. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών αν όχι και καθολική!», υποστηρίζει ο κ. Χατζημιχάλης. «Οι μαθητές συνειδητοποιούν την αξία της έρευνας και ουσιαστικά μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, εμβαθύνουν στο διδακτικό αντικείμενο, καλλιεργώντας ταυτόχρονα δεξιότητες ζωής και όλα αυτά στον φυσικό χώρο της εκπαίδευσης που δεν είναι άλλος από το σχολείο», λέει ο Βλάσης Τσίννας, Διευθυντής Οργάνωσης & Διοίκησης στο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Οι δάσκαλοι και οι μαθητές χρησιμοποιούν επίσης τη σουίτα εφαρμογών Microsoft 365 για να συνδεθούν, να συνεργαστούν και να οργανώσουν την εργασία τους, ενώ το Microsoft Teams επιτρέπει την επικοινωνία εντός και εκτός της τάξης. «Η εργασία σε ζευγάρια ή ομάδες είναι συναρπαστική για τα παιδιά, αλλά τους επιτρέπει, επίσης, να κατανοήσουν τις απόψεις των άλλων και να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα», προσθέτει η κ. Δούκισσα, μητέρα μαθήτριας των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Ενδυνάμωση μέσα από τη διαφορετικότητα

Βασική επιδίωξη των εκπαιδευτικών στο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» είναι να ενεργοποιήσουν γνωστικά, ψυχοκινητικά-αισθητηριακά και συναισθηματικά όλα τα παιδιά. «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία με χρήση εφαρμογών της Microsoft εστιάζεται σε όλα τα παιδιά και ωφελεί όλα τα παιδιά (είτε έχουν υψηλή είτε έχουν χαμηλή επίδοση) με διαφορετικούς τρόπους», υποστηρίζει ο κ. Τσίννας. Ο Διονύσης Σπανόπουλος, Διευθυντής Δημοτικού στο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», προσθέτει ότι οι μαθητές που διαθέτουν μοναδικά ταλέντα και ικανότητες έχουν επίσης τις δικές τους ‘ειδικές ανάγκες’. «Διαθέτουν μια εξαιρετική ικανότητα για γρήγορη μάθηση, εκδηλώνουν υψηλή περιέργεια και δημιουργικότητα, ενώ συχνά εμφανίζουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα ή προδιάθεση». Η κ. Δούκισσα τονίζει το πώς η διαμοιρασμένη χρήση αρχείων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα των μαθητών μέσω του OneNote σε πραγματικό χρόνο βοηθάει τα παιδιά, όπως βοήθησε και την κόρη της. «Έχοντας την ευκαιρία να ξαναδεί και να επανεξετάσει το υλικό της τάξης στον δικό της ρυθμό, η Μάγια έχει χρόνο να διαμορφώσει μια γνώμη και να αναπτύξει κριτική σκέψη. Και αυτό είναι μια ουσιαστική δεξιότητα για το μέλλον της», λέει.

Η τεχνολογία βοηθά επίσης στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών. «Όταν ομαδοποιούμε τα παιδιά βάσει των βαθμών τους, μπορεί να αναπτύξουν καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα. Αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος», λέει ο κ. Κυριακούλης. «Όταν εργάζονται μαζί σε μια πολυμορφική τάξη, οι μαθητές μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, αλλάζοντας την παραδοσιακή δυναμική της μάθησης και αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες». Για να το αποδείξει, ο κ. Κυριακούλης δίνει το παράδειγμα ενός μαθητή με σύνδρομο Asperger. «Παρά την υψηλή του διανοητική ικανότητα, δυσκολευόταν με τα κοινωνικά ερεθίσματα και τις εκφράσεις. Η χρήση της τεχνολογίας, και ειδικά του Class Notebook, επέτρεψε σε αυτόν τον μαθητή με Asperger να γίνει πιο ανεξάρτητος και να ακολουθήσει ένα δομημένο και συγκεκριμένο πλαίσιο όταν συνεργάζεται με τους συμμαθητές του. Τώρα, τον βλέπουμε να συμμετέχει στην τάξη και να κάνει φίλους εύκολα. Πλέον, μπορεί να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα και την επιτυχία που επιδίωκε».

Η κ. Δούκισσα (μητέρα μαθήτριας) αναφέρει ότι η εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης της κόρης της και των άλλων παιδιών, ετοιμάζοντάς τα για τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. «Μέσω της τεχνολογίας, τα παιδιά αντιμετωπίζουν διαφορετικούς ανθρώπους, ικανότητες και προοπτικές, επεκτείνοντας τους νοητικούς και διανοητικούς τους ορίζοντες. Έτσι, γίνονται πιο γενναία, πιο ευφυή και και μπορούν να κατανοούν καλύτερα», λέει. Η κ. Κυριακούλη συμφωνεί και προσθέτει: «Όταν συμπεριλαμβάνουμε τη διαφορετικότητα στην τάξη, συμπεριλαμβάνουμε τη διαφορετικότητα στην κοινωνία μας. Όταν αυτοί οι μαθητές μεγαλώσουν μπορούν, με ανεπτυγμένη την ενσυναίσθησή τους, να γίνουν καλύτεροι ηγέτες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο», ολοκληρώνει η κ. Κυριακούλη.

Πηγή: Microsoft Customer Story-Υμνώντας την καινοτομία και τη διαφορετικότητα: τα Εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να αναπτυχθεί με το Microsoft 365