Ο διαγωνισμός «Καγκουρό» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά το Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00 το πρωί.

Εγγραφές στα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 – 15:00.

Προθεσμία εγγραφών: 23 Απριλίου 2021

 

  • Τι είναι ο διαγωνισμός «Καγκουρό»;

Το «Καγκουρό» αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό διαγωνισμό στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 70 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα Μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα Μαθηματικά καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού.

  • Ποιοι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό «Καγκουρό»;

Όλοι οι μαθητές δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου.

Για την εγγραφή στον διαγωνισμό απαιτείται συνδρομή 12,5 ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του διαγωνισμού, τα δώρα που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες (των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από τη συνδρομή) και τα βραβεία των διακριθέντων.

  • Πού και πώς θα διεξαχθεί;

Φέτος ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ίδιο το μαθητή/τρια (στην οικία του/της ή όπου αλλού επιλέξει).

Ο μαθητής/τρια θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσον (pc, laptop, tablet κ.λπ.), το οποίο θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, την ημέρα του διαγωνισμού.

  • Πόση ώρα διαρκεί ο διαγωνισμός;

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 1 ώρα και 30 λεπτά.

  • Ποια είναι τα επίπεδα των θεμάτων;

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα θεμάτων, ανάλογα με την τάξη του μαθητή. Αυτά είναι ως εξής:

Επίπεδο Β Δημοτικού: απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Δημοτικού,
Επίπεδο 1: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού,
Επίπεδο 2: απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού,
Επίπεδο 3: απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου,
Επίπεδο 4: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου,
Επίπεδο 5: απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.

Όλα τα θέματα μπορούν να απαντηθούν με τις γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές από το Σχολείο.

Ένας μαθητής μπορεί, αν το επιθυμεί, να διαγωνιστεί σε θέματα ανώτερου επιπέδου από αυτό της τάξης του. Π.χ. ένας μαθητής Δ΄ Δημοτικού μπορεί να εξεταστεί σε θέματα επιπέδου 3.

  • Με ποιο τρόπο εξετάζονται οι μαθητές;

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Δημοτικού θα διαγωνιστούν σε 21 ερωτήσεις.

Για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού υπάρχουν 24 ερωτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις 30. Δεν χρειάζεται να απαντήσει κανείς σε όλες τις ερωτήσεις. Το «Καγκουρό» δεν είναι εξέταση και δεν υπάρχει βαθμολογική βάση. Το «Καγκουρό» είναι διαγωνισμός: σε όσο περισσότερες ερωτήσεις απαντήσει κανείς σωστά, τόσο αυξάνει την πιθανότητά του να βραβευθεί.

Τα πρώτα δέκα (επτά στην περίπτωση του επιπέδου Β΄ Δημοτικού και οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι πολύ εύκολα, τα επόμενα δέκα (επτά στην περίπτωση του επιπέδου Β΄ Δημοτικού και οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι αρκετά εύκολα, και τα τελευταία δέκα (επτά στην περίπτωση του επιπέδου Β΄ Δημοτικού και οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι κατά τι δυσκολότερα, χωρίς όμως να είναι δύσκολα.

Τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις από τις οποίες ακριβώς μία θα είναι σωστή.

  • Πώς βαθμολογούνται;

Η κάθε σωστή απάντηση παίρνει 3, 4 ή 5 πόντους, ανάλογα με τη δυσκολία της. (Υπάρχει ίσο πλήθος ερωτήσεων των 3, 4 και 5 πόντων.) Για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται ένας πόντος, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του θέματος. Αν σε μια ερώτηση δεν σημειωθεί απάντηση, τότε ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.

  • Γιατί να συμμετάσχει ένας μαθητής στον διαγωνισμό «Καγκουρό»;

Το «Καγκουρό», όμως, δεν είναι μόνο ένας ετήσιος διαγωνισμός. Με αφορμή τον διαγωνισμό παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που προάγει τη γνώση, διαχέει την πληροφορία και καλλιεργεί τη σκέψη.

Όλοι οι μαθητές που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό λαμβάνουν δώρα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση συμμετοχής. Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους (διακριθέντες) παίρνει επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία με βάση την επίδοσή του.

  • Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στη επίσημη σελίδα kangaroo;

Η βαθμολογία στον διαγωνισμό θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων, ηλεκτρονικά. Όταν θα γίνει η επεξεργασία όλων των βαθμολογιών, θα γνωρίζουμε και τους Διακριθέντες. Θα σταλεί σε κάθε μαθητή ηλεκτρονικά μια αναλυτική βαθμολογία αναλυτικά και θα αναφέρει αν συγκαταλέγεται στους Διακριθέντες. Η ίδια αυτή αναλυτική βαθμολογία θα σταλεί στα Κέντρα Εξέτασης, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων. Υπόψη ότι οι βαθμολογίες είναι ατομικές, και δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.kangaroo.gr και γνωστοποιούνται στα Κέντρα Εξέτασης. Υπενθυμίζουμε ότι οι Διακριθέντες είναι, για κάθε τάξη χωριστά, σε Πανελλαδικό επίπεδο, οι διαγωνιζόμενοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες. Συγκεκριμένα, οι Διακριθέντες είναι ένας στους έξι πιο υψηλόβαθμοι μαθητές, ανά τάξη Πανελλαδικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες www.kangaroo.gr και www.rpschool.gr.