Ο Γιάννης Θυριάκης, απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», φοιτητής Κτηνιατρικής ΑΠΘ και Πρόεδρος της IVSA Thessaloniki για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πρότεινε την έναρξη της live μετάδοσης του συνεδρίου από τη Ρόδο και συγκεκριμένα από τα τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το συνέδριο διήρκησε από τις 6 έως τις 9 Αυγούστου, και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού μεταδόθηκε σε κάθε γωνία του πλανήτη, έχοντας ως αφετηρία το νησί της Ρόδου. 

 

Η IVSA (International Veterinary Students’ Association) είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Φοιτητών Κτηνιατρικής. Ιδρύθηκε το 1953 στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και σήμερα αντιπροσωπεύεται από 73 χώρες παγκοσμίως, 194 οργανώσεις-μέλη και καταμετρά πάνω από 38.500 εγγεγραμμένους φοιτητές κτηνιατρικής. Στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου της κτηνιατρικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο μέσω της ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και πολιτισμού. Η αποστολή της IVSA είναι «να ωφελήσει τα ζώα και τους ανθρώπους του κόσμου αξιοποιώντας τις δεξιότητες και την αφοσίωση των φοιτητών κτηνιατρικής, ώστε να προωθήσουν τη διεθνή εφαρμογή των κτηνιατρικών δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της γνώσης». Περισσότερες πληροφορίες για την IVSA μπορείτε να βρείτε στο www.ivsa.org

Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος είναι μέσω των ετήσιων διεθνών εκδηλώσεων της IVSA, και συγκεκριμένα ένα συνέδριο κάθε καλοκαίρι και ένα συμπόσιο κάθε χειμώνα, που πραγματοποιούνται σε διαφορετική χώρα κάθε χρόνο και σε αυτά γίνεται ανασκόπηση της πορείας της οργάνωσης, λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της, πραγματοποιούνται οι ετήσιες εκλογές για την ανάδειξη της διοικητικής της επιτροπής και, τέλος, ευνοείται η συνεργασία μεταξύ των μελών της οργάνωσης, μιας και συναθροίζονται φοιτητές κτηνιατρικής από όλο τον κόσμο. Ακόμη, εκτός από τα συνέδρια και τα συμπόσια, σημαντικό ρόλο στη διεκπεραίωση του παραπάνω στόχου της οργάνωσης διαδραματίζουν οι ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ των οργανώσεων-μελών διάφορων χωρών. Στις ανταλλαγές αυτές, φοιτητές κτηνιατρικής φιλοξενούνται από φοιτητές άλλων παραρτημάτων, αποκτούν γνώση για τον τρόπο λειτουργίας της εκάστοτε κτηνιατρικής σχολής, συμμετέχουν σε εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά παράλληλα έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία και τον τρόπο ζωής της εκάστοτε χώρας στην οποία φιλοξενούνται. Τέλος, κάθε παράρτημα της οργάνωσης αναλαμβάνει τη διοργάνωση επιστημονικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τη διεκπεραίωση του ανωτέρου στόχου. 

Η Ελλάδα αποτελεί ενεργό μέλος της οργάνωσης από το 1992, εκπροσωπούμενη από την IVSA Hellas. Η IVSA Thessaloniki ξεκίνησε τη δράση της το 2009 και έχει την έδρα της στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με την IVSA Thessaly, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα δύο παραρτήματα αναλαμβάνουν δράσεις σε πανελλήνιο επίπεδο, ως IVSA Greece, με τη μεγαλύτερη εξ αυτών να αποτελεί το Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Κτηνιατρικής, το οποίο διοργανώνεται ετησίως κάθε άνοιξη, εναλλάξ σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. 

Φέτος λοιπόν, τα δύο παραρτήματα της χώρας μας διεκδίκησαν τη διοργάνωση του «69th IVSA Congress» το καλοκαίρι του 2020 στην Ελλάδα, το οποίο θα πραγματοποιούνταν τον Ιούλιο του 2020 στη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο. Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής των δύο παραρτημάτων ξεπέρασαν κάθε δυσκολία και κατόρθωσαν να σχεδιάσουν λεπτομερώς ένα συνέδριο υψηλών απαιτήσεων, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το εν λόγω συνέδριο θα φιλοξενούσε 200 συνέδρους από όλο τον κόσμο, στους οποίους θα εξασφαλίζονταν διαμονή, εστίαση, επίσκεψη σε βασικά αξιοθέατα της περιοχής αλλά και διαδραστικά θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια κτηνιατρικής φύσεως. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω συνέδριο υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://www.69thivsacongress.com/. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού αποτέλεσε εμπόδιο στην πραγματοποίηση του συνεδρίου αυτού, με αποτέλεσμα η οργανωτική επιτροπή να αποφασίζει την ακύρωσή του, συνειδητοποιώντας τους κινδύνους που απορρέουν από τη συνάθροιση τόσο μεγάλου αριθμού συμμετοχόντων από όλο τον κόσμο, αλλά και θέτοντας τη δημόσια υγεία σε προτεραιότητα. 

Η διοικητική επιτροπή της οργάνωσης λοιπόν, αποφάσισε τη διεξαγωγή του συνεδρίου εξ αποστάσεως, σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση των γενικών συνελεύσεων χωρίς να διατρέχει υγειονομικός κίνδυνος. Έτσι, προκειμένου να τιμηθεί η προσπάθεια των μελών της οργανωτικής επιτροπής της χώρας μας, προτάθηκε από την παγκόσμια οργάνωση να ξεκινήσει η ηλεκτρονική μετάδοση του συνεδρίου από τη χώρα μας. Έτσι, ο Θυριάκης Γιάννης, απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», φοιτητής Κτηνιατρικής ΑΠΘ και Πρόεδρος της IVSA Thessaloniki για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πρότεινε την έναρξη της live μετάδοσης του συνεδρίου από τη Ρόδο. Και έτσι και έγινε. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε από τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», το προσωπικό των οποίων αγκάλιασε την ομάδα μας και μας παρείχε όλες τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίησή του. Στο event συμμετείχαν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου αλλά και της διοικητικής επιτροπής της οργάνωσης. Διήρκησε 3 ημέρες, από τις 6 έως τις 9 Αυγούστου, και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού μεταδόθηκε σε κάθε γωνία του πλανήτη, έχοντας ως αφετηρία το νησί της Ρόδου. 

Φωτογραφίες