Την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020, οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν ένα σεμινάριο που αφορά τη σωστή οδική συμπεριφορά, από τον κ. Πετρακάκι Κωνσταντίνο, Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, Πραγματογνώμονα ADR-ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Εκπαιδευτή Υ.Ο.

Επιμέλεια: Σταυρούλα Αρνιθενού, Μαθηματικός & Δέσποινα Μηνά, Βιολόγος

 

Κατά τη διάρκεια της δράσης, παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)και επισημάνθηκε η σπουδαιότητα κατοχής διπλώματος ανάλογου του οχήματος που οδηγούμε.

Τονίστηκε επίσης ότι η σήμανση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στην κατακόρυφη σήμανση(δηλ. πινακίδες σημάνσεως) και στην οριζόντια σήμανση (δηλ. διαγραμμίσεις και λοιπές αναγραφές επί του οδοστρώματος). Στη συνέχεια, έγινε αναλυτικότερη ενημέρωση για τους διάφορους τύπους σήμανσης που συναντάμε καθημερινά στον δρόμο.

Για τη βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση του Κ.Ο.Κ. οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, άλλοι ως «οδηγοί» και άλλοι ως πεζοί, σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων σχετικό με τη σωστή οδική συμπεριφορά.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Πετρακάκι για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσε στους μαθητές μας.

Φωτογραφίες