Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών της Α΄ Λυκείου για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών κλήθηκε στη Ζώνη Ευέλικτων Δράσεων (Ζ.Ε.Δ) του σχολείου μας ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Τσολακίδης.

Επιμέλεια: Μιχάλης Ρούσος, φιλόλογος και Νίκος Αντωνούρης, φιλόλογος

Ο κ. Τσολακίδης είναι ο τρίτος καθηγητής πανεπιστημίου (μετά τον κ. Σκουμιό και τον κ. Ανδρεαδάκη) που επισκέφτηκε το σχολείο μας και με μια εύληπτη, μεστή και διαφωτιστική παρουσίαση αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά μιας ερευνητικής εργασίας δίνοντας έμφαση στην οργάνωση, στην έρευνα, στη συγκέντρωση υλικού και τα βήματα της συγγραφής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Τσολακίδη για την ενδιαφέρουσα ομιλία του.