Ο κ. Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρέθεσε ομιλία στους μαθητές της Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας σχετικά με τα στάδια συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιογραφίας.

Επιμέλεια: Μιχάλης Ρούσος & Νίκος Αντωνούρης, Φιλόλογοι

 

Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν με ενδιαφέρον μία ακόμα εξαιρετική εισήγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις ερευνητικές τους εργασίες.

Αυτήν την εβδομάδα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων (Ζ.Ε.Δ.) από τον κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας (βιβλιογραφικές παραπομπές, σημειώσεις, υποσημειώσεις, παραθέματα, βιβλιογραφία).

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στα στάδια διεκπεραίωσης μιας ερευνητικής εργασίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πηγές άντλησης δεδομένων από έγκυρες ιστοσελίδες, όπως scholar.google.gr, repository.kallipos.gr, eric.ed.gov και ekt.gr. Αναφέρθηκε επίσης στον σχηματισμό της ερευνητικής υπόθεσης καθώς και στα εργαλεία συλλογής δεδομένων μιας μελέτης. Τέλος, χρησιμοποιώντας σε πραγματικό χρόνο το εργαλείο ελέγχου λογοκλοπής smallseotools.com/plagiarism-checker παρουσίασε στους μαθητές ένα παράδειγμα ελέγχου του ποσοστού πρωτοτυπίας και λογοκλοπής μιας ακαδημαϊκής εργασίας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη για την επίσκεψή του στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων μας, για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που μας παρέθεσε, καθώς και για το ιδιαίτερα χρήσιμο υλικό που μας παραχώρησε.

Φωτογραφίες