Στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες του σχολείου μας συμμετείχαν στο Workshop με τίτλο «Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο της Ε.Ν.Ε.: Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου».

Επιμέλεια: Ελένη Γιακουμάκη, Θεολόγος

Το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων με την απόκτηση βασικών γνώσεων για πρώτες βοήθειες, στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και στην ορθή επέμβαση, εάν χρειασθεί, μέχρι την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας. Επιπρόσθετοι στόχοι αφορούσαν την προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας των παιδιών, την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων μέσα από τη συλλογική δράση για την αναβάθμιση του κοινωνικού περιβάλλοντος τους και τέλος την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Φωτογραφίες