Σε αυτόν τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από Δ’ Δημοτικού έως και Γ’ Λυκείου, από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις στη χρήση υπολογιστή παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για κάθε συμμετοχή, οι διοργανωτές καταβάλλουν χρηματικό ποσό στο ίδρυμα «Φίλοι Παιδιών με Καρκίνο – ΕΛΠΙΔΑ».

 

  • Τι είναι ο ΛΥΣΙΑΣ;

Ο ΛΥΣΙΑΣ είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων που προάγει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών, ενισχύει την κριτική αντιμετώπιση των προβλημάτων, εξοικειώνει τα παιδιά με τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας και δεν βασίζεται στη στείρα απομνημόνευση γνώσεων.

  • Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού;

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η αναζήτηση 8 αντικειμένων μέσα από 7 διαφορετικούς «Κόσμους» και η απάντηση σε ερωτήσεις που κρύβονται πίσω από τα αντικείμενα αυτά.

  • Σε ποιους απευθύνεται;

Σε αυτόν τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από Δ’ Δημοτικού έως και Γ’ Λυκείου, από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις στη χρήση υπολογιστή παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  • Γιατί να συμμετάσχει κάποιος;

Ο ΛΥΣΙΑΣ προάγει το δημιουργικό εκπαιδευτικό τρίπτυχο «Αναζητώ – Βρίσκω – Απαντώ» και προσφέρει τη χαρά της αναζήτησης μέσα από ένα παιχνίδι γνώσεων και στρατηγικής.

Παράλληλα, με το σύνθημα «Παίζω και Βοηθάω», ο ΛΥΣΙΑΣ προωθεί την αξία της κοινωνικής προσφοράς, αφού για κάθε συμμετοχή, οι διοργανωτές καταβάλλουν χρηματικό ποσό στο ίδρυμα «Φίλοι Παιδιών με Καρκίνο – ΕΛΠΙΔΑ».

  • Πότε θα διεξαχθεί;

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις:

 Αρχική φάση (1-31 Μαρτίου 2019)

Οι μαθητές συμμετέχουν ατομικά, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε βοήθημα, από οποιονδήποτε χώρο της επιλογής τους, με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην τελική φάση προκρίνονται οι 300 πρώτοι κάθε τάξης, ανάλογα με το σκορ που συγκέντρωσαν στο παιχνίδι, στην καλύτερη από τις 3 προσπάθειές τους.

Τελική φάση (Σάββατο 11 Μαΐου 2019)

Όσοι μαθητές προκρίνονται στην τελική φάση, προσέρχονται σε προκαθορισμένα Κέντρα ΛΥΣΙΑ, τα οποία δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο. Το παιχνίδι διεξάγεται παρουσία επιτηρητών σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, σε 1 προσπάθεια. Δεν επιτρέπεται η συνεργασία ή χρήση βοηθημάτων  (παρά μόνο αυτών που παρέχονται από το παιχνίδι).

  • Ποιος τον διοργανώνει;

Ο 23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet ΛΥΣΙΑΣ διεξάγεται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

  • Με ποιον τρόπο μπορούν να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους κανόνες του παιχνιδιού;

Για την εξοικείωση με τους κανόνες υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε δοκιμαστικά παιχνίδια οποτεδήποτε και οσεσδήποτε φορές. Παράλληλα, στον ιστότοπο του ΛΥΣΙΑ http://www.lysiasedu.org/ υπάρχουν δύο επιλεγμένα σχέδια μαθήματος για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο που βοηθούν στην κατανόηση των στόχων του διαγωνισμού.

  • Με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή;

Όσοι μαθητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ιστότοπο του ΛΥΣΙΑ http://www.lysiasedu.org