Ο κ. Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρέθεσε ομιλία στους μαθητές της Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας σχετικά με τα στάδια μιας ερευνητικής εργασίας.

Επιμέλεια: Κατερίνα Παπαδημητρίου, Μαθηματικός & Αλεξάνδρα Χατζηνικολάου, Χημικός

 

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται τα σεμινάρια που παρακολουθούν οι μαθητές της Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχετικά με τα στάδια μίας ερευνητικής εργασίας.

Αυτή την εβδομάδα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων (Ζ.Ε.Δ.) από τον κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας.

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στα στάδια διεκπεραίωσης μιας ερευνητικής εργασίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πηγές άντλησης δεδομένων για τον σχηματισμό της υπόθεσης καθώς και στα εργαλεία συλλογής δεδομένων μιας μελέτης.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη για την επίσκεψή του στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων μας και για την ενδιαφέρουσα ομιλία που μας παρέθεσε.

Φωτογραφίες