Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, οι μαθήτριες και οι μαθητές  της Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκαν το Αρχαίο Στάδιο Ρόδου. Στόχος της επίσκεψης ήταν να εφαρμόσουν μονάδες μέτρησης της απόστασης που χρησιμοποιούνταν στην αρχαία εποχή, αλλά και να παρουσιάσουν, μέσω δραματοποίησης, θεότητες της αρχαίας Ελλάδας, που γνώρισαν στο μάθημα της Ιστορίας.

Επιμέλεια: Ελευθερία Βασιλείου, Ζωή Ζαΐρη, Βάσω Πίνδη, Εκπαιδευτικοί

 

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκαν το Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ιστορίας και των Μαθηματικών.

Εκεί, αφού περιηγήθηκαν στον χώρο, χωρίστηκαν σε ομάδες και επιχείρησαν να μετρήσουν το μήκος του σταδίου, προκειμένου να υπολογίσουν την αντιστοιχία της αρχαίας μονάδας μέτρησης (στάδιο) στη σύγχρονη (μέτρα). Τα παιδιά χρησιμοποίησαν ως άτυπη μονάδα μέτρησης τις πατούσες τους και οι διαφορετικές τους «μετρήσεις» συνετέλεσαν στο να αντιληφθούν την ανάγκη χρήσης μιας ενιαίας μονάδας μέτρησης της απόστασης. Οι μετρήσεις όλων των ομάδων προσέγγισαν την πραγματική αναλογία, ενώ η ομάδα που είχε τη μικρότερη απόκλιση κέρδισε τα συγχαρητήρια όλων.

Στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί ώστε να παρουσιάσουν, μέσω δραματοποίησης, τους θεούς του Ολύμπου. Έχοντας κατασκευάσει το σύμβολο της θεότητας που αντιπροσώπευαν και με ανάλογη, αυτοσχέδια αμφίεση, πραγματοποίησαν ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η μυθολογία είναι ένα ατελείωτο, φανταστικό ταξίδι.

Φωτογραφίες