Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έθεσαν ως βασικό στόχο της ίδρυσής τους να προσφέρουν όχι μόνο υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, αλλά ολοκληρωμένη μόρφωση, με έμφαση στη δημιουργική σκέψη, στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, στον αρμονικό συνδυασμό της ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία, στην ταυτόχρονη προαγωγή της ατομικής πρωτοβουλίας και της συλλογικής προσπάθειας. Να βελτιώσουν την ποιότητα και τον τρόπο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Να προτείνουν διδακτικές-παιδαγωγικές καινοτομίες στα σχολικά προγράμματά τους.

Επιμέλεια: Ματίνα Κοντουδάκη, Φιλόλογος

 

Ανάμεσα στις εκπαιδευτικές καινοτομίες που υλοποιούνται συμπεριλαμβάνονται οι «Ερευνητικές Εργασίες». Η υλοποίηση αυτής της καινοτομίας συνέβαλε στην καθιέρωση εκπαιδευτικών πρακτικών που βασίζονται στη συνεργασία, τη διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την καλλιέργεια στάσεων και τη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Οι «Ερευνητικές Εργασίες» αποτελούν ένα καινοτομικό μοντέλο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζεται στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, επιλέγουν θέματα για επεξεργασία, διαμορφώνουν ερευνητικούς στόχους, σχεδιάζουν την ερευνητική διαδικασία που θα ακολουθήσουν, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα και εξάγουν συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, κοινοποιούν στην ευρύτερη κοινότητα τις έρευνές τους μέσω της συγγραφής επιστημονικών άρθρων. Με τον τρόπο αυτό, εξοικειώνονται με τη δομή, το περιεχόμενο, τους γλωσσικούς και απεικονιστικούς κώδικες που συνθέτουν ένα επιστημονικό άρθρο.

Φέτος, συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου με πολύ ενδιαφέροντα θέματα από ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Δύο από τις εργασίες της Α’ Γυμνασίου είναι οι εξής:

Ο κύκλος της ζωής της «Panaxia»

Ο εξαιρετικός γεωπόνος και εκλεκτός μας φίλος κ. Παναγιώτης Παναής ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των παιδιών της Α΄ Γυμνασίου και επισκέφθηκε το σχολείο μας, για να συνομιλήσει μαζί τους αναφορικά με θέμα της ερευνητικής τους εργασίας. Η έρευνα των παιδιών σχετίζεται με τις συνθήκες διαβίωσης και προστασίας  της πεταλούδας «Panaxia», ενός ενδημικού είδους που εντοπίζεται στο νησί μας. Ο κ. Παναής έχει επισταμένως ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό στη διπλωματική του εργασία, γι’ αυτό και οι γνώσεις του διαφώτισαν τις μαθήτριες και τους μαθητές μας και συνέβαλαν στην περαιτέρω πρόοδο της έρευνάς τους. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας θα παρουσιαστούν στο Μαθητικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 στον χώρο του σχολείου μας.

Βιολογικά προϊόντα: Μύθοι και αλήθειες

Ο κ. Γιώργος Ορφανός, γονέας του σχολείου μας και εξαιρετικός γεωπόνος, με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκε την πρόσκληση των μαθητών της Α’ Γυμνασίου και ήρθε στο σχολείο μας, για να μοιραστεί πολύτιμες γνώσεις με τα παιδιά που ασχολούνται ερευνητικά με το θέμα των βιολογικών προϊόντων. Ο κ. Ορφανός, με τον γλαφυρό και κατατοπιστικό λόγο του, διέλυσε μύθους και έχτισε αλήθειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλλιεργούνται με ισορροπημένο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο τα βιολογικά προϊόντα. Η εμπειρία του συνέβαλε ουσιαστικά στη διαφώτιση της ερευνητικής ομάδας και στην πρόοδο των εργασιών της. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας θα παρουσιαστούν στο Μαθητικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 στον χώρο του σχολείου μας.