Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00 το πρωί θα διεξαχθεί ο μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Το «Καγκουρό» παραμένει ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός σε οποιοδήποτε θέμα με πάνω από 6 000 000 συμμετοχές παγκοσμίως. Φέτος θα συμμετάσχουν 97 χώρες ανά την υφήλιο, δηλαδή έχουμε μία συνεχή αύξηση χωρών που συμμετέχουν, πράγμα που αντανακλά την ποιότητα και την αποδοχή του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από τη Β’ Δημοτικού μέχρι τη Γ’ Λυκείου, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη μορφή του Σχολείου τους (Δημόσιο, Ιδιωτικό, κλπ.). Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Οι διάφορες χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ούτε γίνονται συγκρίσεις των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, τα θέματα κατασκευάζονται από κοινού από τους εκπροσώπους των χωρών μελών, κατά την ετήσιά τους συνάντηση. Οι διαγωνιζόμενοι γράφουν σε κοινά θέματα με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό ερωτήσεων. Οι διαφορές είναι μόνο οι απαραίτητες ώστε να ληφθούν υπόψιν οι εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε χώρας μέλους.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα μαθηματικά καλλιεργούν τη σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού.

 

Ποια είναι τα επίπεδα του διαγωνισμού;

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα θεμάτων, ανάλογα με την τάξη του μαθητή. Αυτά είναι ως εξής:

Επίπεδο Β Δημοτικού : απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Δημοτικού

Επίπεδο 1: απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 2: απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 3: απευθύνεται σε μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Γυμνασίου,

Επίπεδο 4: απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Α’ τάξης Λυκείου.

Επίπεδο 5: απευθύνεται σε μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου.

Όλα τα θέματα μπορούν να απαντηθούν με τις γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές από το Σχολείο.

Ένας μαθητής μπορεί, αν το επιθυμεί, να διαγωνιστεί σε θέματα ανώτερου επιπέδου από αυτό της τάξης του. Π.χ. ένας μαθητής Δ’ Δημοτικού μπορεί να εξεταστεί σε θέματα επιπέδου 3.

 

Με ποιον τρόπο εξετάζονται οι μαθητές;

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Δημοτικού θα διαγωνιστούν σε 21 ερωτήσεις.

Για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού υπάρχουν 24 ερωτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις 30 ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσει κανείς σε όλες τις ερωτήσεις. Το Καγκουρό δεν είναι εξέταση και δεν υπάρχει βαθμολογική βάση. Το Καγκουρό είναι διαγωνισμός: σε όσο περισσότερες ερωτήσεις απαντήσει κανείς σωστά, τόσο αυξάνει την πιθανότητά του να βραβευθεί.

Τα θέματα είναι γενικά βατά. Τα πρώτα δέκα (επτά στην περίπτωση του επιπέδου Β’ Δημοτικού και οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι πολύ εύκολα, τα επόμενα δέκα (επτά στην περίπτωση του επιπέδου Β’ Δημοτικού και οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι αρκετά εύκολα, και τα τελευταία δέκα (επτά στην περίπτωση του επιπέδου Β’ Δημοτικού και οκτώ στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι κατά τι δυσκολότερα, χωρίς όμως να είναι δύσκολα.

Τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις από τις οποίες ακριβώς μία θα είναι σωστή.

 

Πώς βαθμολογούνται;

Η κάθε σωστή απάντηση παίρνει 3, 4 ή 5 πόντους, ανάλογα με την δυσκολία της. (Υπάρχει ίσο πλήθος ερωτήσεων των 3, 4 και 5 πόντων.) Για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται ένας πόντος, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του θέματος. Αν σε μια ερώτηση δεν σημειωθεί απάντηση, τότε ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι. Αν σε μια ερώτηση έχουν σημειωθεί δύο ή περισσότερες απαντήσεις, τότε δεν βαθμολογείται, δηλαδή ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.

 

Γιατί να συμμετάσχει ένας μαθητής στο διαγωνισμό «Καγκουρό»;

Το «Καγκουρό», όμως, δεν είναι μόνο ένας ετήσιος διαγωνισμός. Με αφορμή τον διαγωνισμό παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που προάγει την γνώση, διαχέει την πληροφορία και καλλιεργεί την σκέψη.

Όλοι οι μαθητές που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό λαμβάνουν δώρα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση συμμετοχής. Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους (διακριθέντες) παίρνει επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία με βάση την επίδοσή του.

 

Ποια η διαδικασία για να συμμετάσχει ένας μαθητής στο διαγωνισμό;

Για την εγγραφή στον διαγωνισμό απαιτείται συνδρομή 12,5 ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του διαγωνισμού, τα δώρα που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες (των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από τη συνδρομή) και τα βραβεία των διακριθέντων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024.

Το βιβλίο με τα θέματα και τις λύσεις του διαγωνισμού, τα δώρα τους (Βεβαίωση Συμμετοχής, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι) αποστέλλεται στα Κέντρα Εξέτασης περίπου 3 εβδομάδες μετά την διεξαγωγή του.

 

Πού και πότε θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός;

Το εξεταστικό κέντρο είναι τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Ο διαγωνισμός θα γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00 το πρωί.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες www.kangaroo.gr και www.rpschool.gr. Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στη Ρόδο παρέχονται από τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στο τηλέφωνο 2241001400 (εσωτ.2) καθημερινά από τις 9:00 – 19:00 και Σάββατο από τις 09:30 – 13:30.