Ακόμη ένα καινοτόμο Πρόγραμμα δύο ομάδων ξεκινά στα Εκπαιδευτήριά μας με πρωτοβουλία του Διεπιστημονικού Κέντρου Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις»! Η πρώτη ονομάζεται «Το παρεάκι της ΔΡΑΣΗΣ», όπου τα παιδιά θα λάβουν εκπαίδευση στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων, στην επίλυση συγκρούσεων, αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, κτλ. Η δεύτερη θα είναι η «Σχολική Διαμεσολάβηση», όπου τα εμπλεκόμενα άτομα θα προσφεύγουν οικειοθελώς στους συνομηλίκους διαμεσολαβητές/τριες και, ακολουθώντας με τη βοήθειά τους μία συγκεκριμένη διαδικασία, θα ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσής τους, θα συμφωνούν στη λύση της και θα δεσμεύονται να τηρήσουν την αμοιβαία συμφωνία. 

 

Στα Εκπαιδευτήρια μας ξεκίνησε να εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Πρωτογενούς Πρόληψης 3+. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Διεπιστημονικού Κέντρου Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις» και της Διεύθυνσης των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το 3+ αποτελεί ένα συνδυαστικό πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής, σχολικής διαμεσολάβησης και πρωτογενούς πρόληψης φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον (π.χ. ο σχολικός εκφοβισμός).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή μαθητών όλων των βαθμίδων, τους γονείς-κηδεμόνες καθώς και το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μεθόδων πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, οι μαθητές των τάξεων Ε’ Δημοτικού ως και Β’ Λυκείου, θα προσκληθούν να συμμετέχουν εθελοντικά στη σύσταση των ομάδων με τίτλο: «Το παρεάκι της ΔΡΑΣΗΣ» και «Σχολικής Διαμεσολάβησης».

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης της ομάδας, θα υλοποιηθούν 7 εργαστήρια με τη Διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις». Ειδικότερα, με τη βοήθεια των συμβούλων-Ψυχολόγων Ελένης Κανδυλάκη και Έλενας Λιακοπούλου, τα παιδιά θα λάβουν εκπαίδευση στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων, στην επίλυση συγκρούσεων, αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, κτλ. και θα αναλάβουν ενεργό ρόλο (με εποπτεία) στην αναφορά και διαχείριση περιστατικών, αλλά και στη στήριξη οποιουδήποτε ατόμου μπορεί να θυματοποιηθεί.

Παράλληλα με το «Παρεάκι της δράσης», θα συσταθεί μια Επιτροπή Σχολικής Διαμεσολάβησης αποτελούμενη από εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού (2 εκπαιδευτικοί ανά βαθμίδα) και των μαθητριών/τών (2 μαθήτριες/τές από κάθε τμήμα Ε’ Δημοτικού-Β΄ Λυκείου), η οποία θα εκπαιδευτεί για την υλοποίηση του προγράμματος Σχολικής Διαμεσολάβησης. Συντονιστής της ομάδας Σχολικής Διαμεσολάβησης θα είναι ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Οι μαθητές που θα επιλεχθούν για τη σύσταση της ομάδας διαμεσολάβησης θα παρακολουθήσουν μία επιπρόσθετη σειρά 3 εργαστηρίων με σκοπό την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων διαμεσολάβησης και επικοινωνίας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η σχολική διαμεσολάβηση από συνομηλίκους αποτελεί μία εναλλακτική πρακτική στο παραδοσιακό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων καθώς και απόδοσης ευθυνών και συνεπειών από ενηλίκους. Με τη μέθοδο αυτή, τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη προσφεύγουν οικειοθελώς στους συνομηλίκους διαμεσολαβητές/τριες και ακολουθώντας με τη βοήθειά τους μία συγκεκριμένη διαδικασία, ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσής τους, συμφωνούν στη λύση της και δεσμεύονται να τηρήσουν την αμοιβαία συμφωνία.

Η διαμεσολάβηση παρουσιάζει μεταξύ άλλων τα παρακάτω οφέλη:

  • Ενδυναμώνει τις μαθήτριες και τους μαθητές με δεξιότητες και στρατηγικές για τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα και έξω από το σχολείο.
  • Βοηθά τις μαθήτριες και τους μαθητές να αποκτήσουν αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση καθώς και κατανόηση για τα προβλήματα που απασχολούν τους συμμαθητές/τριές τους.
  • Οικοδομεί ισχυρές σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στη σχολική κοινότητα.
  • Αναπτύσσει χρήσιμα επικοινωνιακά εργαλεία και συμβάλλει στη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα σε ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών αποδεικνύουν ότι τέτοια προγράμματα οδηγούν στη μείωση των προβλημάτων πειθαρχίας, καθώς, επίσης, και των περιστατικών βίας και σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία. Επιπροσθέτως, βοηθούν να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

Συντονιστής-επόπτης προγράμματος Σχολικής Διαμεσολάβησης:

Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»- Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Συντονίστριες-επόπτριες προγράμματος 3+:

Ελένη Κανδυλάκη, Ψυχολόγος-Διευθύντρια Διεπιστημονικού Κέντρου Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις»

Ελένη Λιακοπούλου, Ψυχολόγος-Σύμβουλος Διεπιστημονικού Κέντρου Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις»