Σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελεί η βιωματική μάθηση, η οποία δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Όταν δε, αυτή συνδυάζεται και με τη διαθεματική προσέγγιση, τότε αφενός το περιεχόμενο της διδασκαλίας ενιαιοποιείται, αφετέρου η διδασκαλία αποκτά περισσότερο ευρηματική και διερευνητική μορφή. Οι μαθητές αυτενεργούν κατά τη διδασκαλία και η μάθηση γίνεται βιωματική, βοηθώντας τους να μαθαίνουν μέσα από τον δικό τους προβληματισμό.

Επιμέλεια: Νατάσα Αγαλιανού, Εκπαιδευτικός

 

Την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023, οι μαθήτριες και οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μαράσι της Αγίας Αναστασίας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στην ενότητα «Κατοικία» και της Ιστορίας στην ενότητα «Οι Έλληνες κάτω από την Οθωμανική και Λατινική κυριαρχία».

Συγκεκριμένα, οι μαθητές περιηγήθηκαν στο Μαράσι της Αγίας Αναστασίας και γνώρισαν τον τρόπο δόμησης, την αρχιτεκτονική των σπιτιών και την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου. Η επίσκεψή τους συνεχίστηκε στην ομώνυμη εκκλησία του Μαρασιού, όπου τα παιδιά άντλησαν πληροφορίες για τη θέση και τη λειτουργία της στον συνοικισμό.

Στο τέλος, ανέλαβαν να περιγράψουν ένα από τα κτήρια-σταθμούς που συνάντησαν και τράβηξε το ενδιαφέρον τους.