Και για το 2023-2024 κατακτήσαμε μία ακόμη κορυφή! Το σχολείο μας κατατάσσεται στα επιλεγμένα σχολεία παγκοσμίως με πιστοποίηση Showcase M.S.!

 

Πρόκειται για μια ξεχωριστή διάκριση που μας εντάσσει στα λίγα σχολεία του κόσμου, που καλλιεργούν δεξιότητες για τον 21ο αιώνα. Η αναγνώριση αυτή γίνεται, όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

  • Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτικοί
  • Υιοθέτηση αποδοτικών παιδαγωγικών πρακτικών
  • Εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών μάθησης
  • Εκσυγχρονισμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι
  • Καθορισμένες νόρμες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Όλα τα παραπάνω κάνουν τη διαφορά! Μόνο λίγα σχολεία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν κατακτήσει αυτόν τον τίτλο.

Αξιοποιούμε ένα πρόγραμμα σπουδών και ένα μοντέλο μάθησης που συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές για τη χαρισματική εκπαίδευση με την τεχνολογία, τα πολυμέσα και τις διαδικτυακές πλατφόρμες, παρέχει εμπλουτισμένες δραστηριότητες, επιταχύνει την ανεξάρτητη μελέτη, εκπαιδεύει στη χρήση δεξιοτήτων σκέψης υψηλότερης γνωστικής αξίας και αξιοποιεί τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.

Ένας νέος κόσμος ανοίγεται πλέον μπροστά μας που απογειώνει τις δυνατότητες και κάθε παιδί μπορεί να απολαύσει την εκπαίδευση που του αρμόζει.

Νιώθουμε δικαιωμένοι για τις επιλογές μας! Είμαστε περήφανοι που συναγωνιζόμαστε πάντα με τους κορυφαίους!