Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ανήκουν, πλέον, στα καινοτόμα σχολεία του κόσμου! Ένας νέος κόσμος ανοίγεται πλέον μπροστά μας που απογειώνει τις δυνατότητες και κάθε παιδί μπορεί να απολαύσει την εκπαίδευση που του αρμόζει.

 

Οι χαρισματικοί μαθητές έχουν και αυτοί τις δικές τους ανάγκες. Μαθαίνουν πιο γρήγορα από τους συνομηλίκους τους, έχουν υψηλό επίπεδο περιέργειας και δημιουργικότητας και μπορεί να έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα ή κλίσεις. Χρειάζονται, επίσης, τόνωση, πρόκληση, διαφοροποίηση και υποστήριξη για την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Ένα  πρόγραμμα σπουδών και ένα μοντέλο μάθησης που συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές για την χαρισματική εκπαίδευση με την τεχνολογία, τα πολυμέσα και τις διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχει εμπλουτισμένες δραστηριότητες, επιταχύνει την ανεξάρτητη μελέτη, εκπαιδεύει στη χρήση δεξιοτήτων σκέψης υψηλότερης γνωστικής αξίας και αξιοποιεί τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.

Ένας νέος κόσμος ανοίγεται πλέον μπροστά μας που απογειώνει τις δυνατότητες και κάθε παιδί μπορεί να απολαύσει την εκπαίδευση που του αρμόζει.

Η Microsoft ανέδειξε το σχολείο μας ως ένα από τα 417 Showcase Schools του κόσμου. Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ανήκουν, πλέον, στα καινοτόμα σχολεία του κόσμου που ηγούνται αυτής της προσπάθειας!