Οι έννοιες της έρευνας και της δημιουργίας είναι αλληλένδετες με το εκπαιδευτικό σύστημα που στοχεύει στη διαμόρφωση σκεπτόμενων ανθρώπων, με οξυμμένη κριτική ικανότητα, σφαιρική ερμηνευτική προσέγγιση και τεκμηριωμένη άποψη. Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα καλείται, όχι απλώς να κρίνει τις δημιουργίες άλλων, αλλά κυρίως να ερευνά και να δημιουργεί ο ίδιος, να θέτει ερωτήματα, να αναστοχάζεται, να αναθεωρεί, να έχει συνθετική σκέψη και ρηξικέλευθη αντίληψη.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», από την αρχή της ίδρυσής τους, έχουν θέσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους, μεταξύ των οποίων τη διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων των μαθητών, την καλλιέργεια της ερευνητικής τους ικανότητας αλλά και την εξοικείωσή τους με όλα τα στάδια μίας ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης.

Ένας από τους τρόπους εκπλήρωσης αυτών των στόχων είναι τα σχέδια εργασίας, που υλοποιούνται από τις μαθήτριες και τους μαθητές του σχολείου μας, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, και παρουσιάζονται στο κοινό της Ρόδου τη μέρα που έχει οριστεί ως «Ανοιχτή Μέρα Επιστήμης και Τέχνης». Στην ξεχωριστή αυτή μέρα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 2 Απριλίου 2023, γονείς, φίλοι και επισκέπτες από κάθε μέρος της Ρόδου χάρηκαν τα παιδιά μας, καθώς με άνεση παρουσίαζαν τα στάδια και τα συμπεράσματα των εργασιών τους.

Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 3 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στον χώρο της «Καλλιπάτειρας» το 9ο Μαθητικό Συνέδριο των Εκπαιδευτηρίων μας, στο οποίο παρουσιάστηκαν στο μαθητικό και εκπαιδευτικό κοινό του σχολείου μας έντεκα ερευνητικές εργασίες που εκπονήθηκαν από μαθήτριες και μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

Τη φετινή χρονιά, τα παιδιά μας ερεύνησαν θέματα σχετικά με τα Μαθηματικά, τη Φυσική, το Περιβάλλον και τη Διατροφή. Τα θέματα επιλέχθηκαν με κριτήρια τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους αλλά και τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους. Σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, δόθηκε βάρος στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της σφαιρικής εξέτασης, της προσεκτικής παρατήρησης και της αντικειμενικής αξιολόγησης των στοιχείων. Παράλληλα, ενθαρρύνθηκαν όλα τα παιδιά στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη δημιουργική εμπλοκή σε όλα τα στάδια σχεδίασης της ερευνητικής διαδικασίας και στη συνέχεια της συλλογής, της ανάλυσης και της παρουσίασης των δεδομένων.

Επιπρόσθετα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αξιολογήσαμε ως σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη τη δυνατότητα που δόθηκε στους μαθητές μας να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης και να εκπαιδευτούν στους γλωσσικούς και απεικονιστικούς κώδικες που απαιτεί μία επιστημονική παρουσίαση. Άλλωστε, αυτή η μορφή εκπαίδευσης καλλιεργεί ουσιαστικά μία θετική διάθεση όσο και μία ενεργητική στάση προς την έννοια της αυτομόρφωσης.

Η διοργάνωση του μαθητικού συνεδρίου ήταν, σίγουρα, καρπός συλλογικής δράσης και, γι’ αυτό, μέσα από το συγκεκριμένο γραπτό κείμενο, επιθυμούμε να καταγράψουμε τις ευχαριστίες μας σε ανθρώπους που αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομούνται όλες οι προσπάθειες και τα οράματά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους μας, τον κ. Ευάγγελο Κώστα, Μαθηματικό, την κ. Μαρία Τόλη, Μαθηματικό και τον κ. Βασίλη Τσίκο, Φυσικό, οι οποίοι με υπευθυνότητα και αφοσίωση ανέλαβαν να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν τις μαθητικές ομάδες μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών τους.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μιχάλη Σκουμιό για την πολύτιμη καθοδήγησή του σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας των ερευνητικών ομάδων και της διοργάνωσης του μαθητικού συνεδρίου. Επίσης, οφείλουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στους διευθυντές του σχολείου μας, οι οποίοι πάντα υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τις εναλλακτικές παιδαγωγικές δράσεις. Οπωσδήποτε, εκφράζουμε εγκάρδιες ευχαριστίες και σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, που εργάστηκαν με ενθουσιασμό για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος και με θάρρος και ζήλο εκπαιδεύτηκαν στον ρόλο του ερευνητή και παρουσιαστή. Και βέβαια, είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά της κ. Γεωργίας Καζούλλη, η οποία ομόρφυνε με τη γραφιστική της σφραγίδα την καλλιτεχνική προβολή της δράσης μας, αλλά και για τη συνδρομή του κ. Σπύρου Ατσικνούδα, ο οποίος μερίμνησε για όλα τα θέματα που αφορούσαν στην τεχνική κάλυψη του συνεδρίου μας.

Αναμένουμε με χαρά και ενδιαφέρον τις επόμενες έρευνες των παιδιών μας!

 Αντωνούρης Νίκος, Φιλόλογος 

Μεντή Μαρία, Φιλόλογος