Φέτος, το σχολείο μας συμμετείχε για πρώτη φορά στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη» που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.  

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων των Δημοτικών σχολείων όλης της χώρας καθώς και σχολείων του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και υλοποιείται σε δύο επίπεδα: αφενός ο «Κλείταρχος» απευθύνεται κυρίως σε παιδιά που έχουν την ελληνική ως μητρική ή πρώτη γλώσσα, αφετέρου η «Βερενίκη» σε παιδιά που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα ή επιθυμούν διαφοροποιημένη εξέταση. Στόχοι του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων, του λεξιλογίου, των μορφοσυντακτικών δομών στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής και λειτουργικής επικοινωνιακής προσέγγισης, αλλά και των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων.

Ο διαγωνισμός αυτός περιλάμβανε δραστηριότητες κατανόησης σύνθετων κειμένων και παραγωγής γραπτού λόγου διαβαθμισμένης δυσκολίας ανάλογα με την τάξη και σε κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο, ασκήσεις λεξιλογίου, ορθογραφίας, μορφοσυντακτικών δομών και κριτικού εγγραμματισμού στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας.

Από τη συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών της Ε’ και Στ’ Δημοτικού του σχολείου μας τον Απρίλιο του 2022, στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος-Βερενίκη» διακρίθηκαν:

Στον «Κλείταρχο», η Γεωργία Αθανασίου από την Στ’ Δημοτικού και οι Παντελής Αποστολάς και Τάσος Μπουράτσιας, από την Ε’ Δημοτικού.

Στη «Βερενίκη», ο Φίλιππος Σαρλάι από την Στ’ Δημοτικού και η Τέα Βενετσιάνου από την Ε’ Δημοτικού.

Το σχολείο συγχαίρει ιδιαίτερα τις μαθήτριες και τους μαθητές που διακρίθηκαν καθώς και όσους συμμετείχαν στον παραπάνω διαγωνισμό.

Φωτογραφίες