Η επαφή των παιδιών με τις ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία ευνοεί τη γρήγορη εκμάθησή τους, την καλύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας και τη βελτίωση των επιδόσεων σε διάφορους τομείς. Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις γλωσσομάθειας διαχρονικά είναι ιδιαίτερα υψηλά!

 

Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» η ξενόγλωσση εκπαίδευση ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και εκτείνεται μέχρι το Λύκειο, μέσω της εφαρμογής ενός ενιαίου προγράμματος. Η εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών) σε επίπεδα, αποβλέπει στο να επιτύχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών και στην απόκτηση πιστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.

Η επαφή των παιδιών με τις ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία ευνοεί τη γρήγορη εκμάθησή τους, την καλύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας και τη βελτίωση των επιδόσεων σε διάφορους τομείς. Για τους λόγους αυτούς, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών συνιστά απαραίτητο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των μαθητών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών είναι σχεδιασμένο με βάση τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια του Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ξένες γλώσσες διδάσκονται από άριστα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό που επιμορφώνεται σε συνεχή βάση με τρόπο σύγχρονο και πολυεπίπεδο. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις γλωσσομάθειας διαχρονικά είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες για τις επιτυχίες τους στις εξετάσεις ξένων γλωσσών, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν με συνέπεια και μεθοδικότητα για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.