Μαθήτριες και μαθητές της Β’ Γυμνασίου θα παρουσιάσουν μία συνοπτική ιστορική αναδρομή στην Εκπαίδευση των Δωδεκανήσων κατά την περίοδο της Ιταλικής Κατοχής, την Παρασκευή 5 Μαρτίου. Το διαδικτυακό Ιδεολόγιον θα ξεκινήσει στις 11:30.

 

Το νησί της Ρόδου για μία ακόμη φορά γνώρισε ξενική κατοχή, όταν τον Μάιο του 1912 κατελήφθη από τους Ιταλούς. Οι νέοι κατακτητές αρχικά τήρησαν το καθεστώς της εκπαίδευσης που ίσχυε την περίοδο της Οθωμανοκρατίας. Ωστόσο, σταδιακά και συστηματικά στόχευσαν στην ιταλοποίηση των Δωδεκανησίων και επιδίωξαν τη διάδοση και επιβολή της ιταλικής γλώσσας, με τρόπους που υποσκέλιζαν την ελληνική γλώσσα.

Οι Δωδεκανήσιοι αντιστάθηκαν σθεναρά στην ιταλική φασιστική πολιτική, αποδεικνύοντας ακράδαντα πως το ελληνικό φρόνημα δεν έπαψε ποτέ να θερμαίνει τις ψυχές τους. Οι πόθοι και οι αγώνες τους δικαιώθηκαν, όταν στις 7 Μαρτίου 1948, ύστερα από 36 πικρά χρόνια κατοχής, η ελληνική σημαία κυμάτισε και πάλι στα όμορφα νησιά μας, σφραγίζοντας την ένταξή τους στην ελληνική επικράτεια ως οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της.