Οι μαθητικές εκλογές, ως παιδαγωγικός θεσμός, είναι στενά συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας στο σχολείο. Φέτος, οι ιδιαίτερες συνθήκες μάς έδωσαν την ευκαιρία να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία με τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία.

 

Για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικές εκλογές για τα πενταμελή και δεκαπενταμελή συμβούλια του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Μικροί και μεγάλοι μαθητές είχαν την ευκαιρία γίνουν κοινωνοί σε μία πολυδιάστατη διαδικασία, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη.

Οι κοινότητες είναι κύτταρο δημοκρατικής ζωής, καθώς, μέσα από τον διάλογο και τη συμμετοχή, οι μαθητές και οι μαθήτριες ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία. Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι το πενταμελές συμβούλιο κάθε τμήματος καθώς και το δεκαπενταμελές συμβούλιο που εκλέγεται από όλες τις τάξεις.

Το πενταμελές συμβούλιο έχει τη συλλογική ευθύνη για τον συντονισμό και τη λειτουργία του τμήματος. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και δύο μέλη (το ένα, αναπληρωματικό). Στη γενική συνέλευση κάθε μαθητική κοινότητα συζητά και αποφασίζει για τρέχοντα θέματα που την αφορούν.

Το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου αποτελείται από ένα δεκαπενταμελές συντονιστικό όργανο, το οποίο εκλέγεται μετά από γενική συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου, τους οποίους και εκπροσωπεί στη συνεργασία τους με τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι μαθητές μπορούν να συζητούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους υπεύθυνους του σχολείου και να ζητούν τη βοήθειά τους κάθε φορά που αισθάνονται ότι τη χρειάζονται. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να διατυπώνουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου επώνυμα, απευθυνόμενοι ιεραρχικά στον υπεύθυνο ή στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό τάξης και κατόπιν στη διεύθυνση του σχολείου.

Μικροί και μεγάλοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφωνήσουν ομιλίες, να ακουσθούν και να ακούσουν, ενισχύοντας τη διαδικασία του διαλόγου, ενισχυμένου με την κατάλληλη επιχειρηματολογία. Η εκλογή των αρμόδιων οργάνων αναπτύσσει το αίσθημα του συνανήκειν και της συνυπευθυνότητας και ταυτόχρονα καλλιεργεί τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των μαθητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη η διαδικασία φέτος (ομιλίες και ψηφοφορία) έγινε με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται με τη μορφή ερωταπαντήσεων τα οφέλη της διαδικασίας με αυτόν τον τρόπο.

  1. Γιατί η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά;
  • Απλοποιεί τη διαδικασία ψηφοφορίας. Η διαδικασία υποβολής της ψήφου είναι φιλική προς τον χρήστη, αφού είναι εξοικειωμένος πλέον με τα ηλεκτρονικά μέσα.
  • Η εκλογική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και όσοι εκλογείς κωλύονται από τα καθορισμένα και στενά χρονικά και τοπικά περιθώρια.
  • Βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της εκλογικής διαδικασίας με τη μείωση ή την εξάλειψη των λαθών κατά την ψηφοφορία και, επιπλέον, δεν υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια, επειδή ο υπολογιστής δεν το επιτρέπει.
  • Παράγει πιο γρήγορα και πιο ακριβή εκλογικά αποτελέσματα.
  • Προσφέρει μεγαλύτερη προσβασιµότητα στα άτομα µε ειδικές ανάγκες και όχι μόνο.
  • Εξασκεί τον μαθητή – αυριανό πολίτη στην άμεση δημοκρατία. Αναβαθμίζει με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή του στο δημοκρατικό παιχνίδι και να επηρεάζει αργότερα με την ψήφο του πολιτικές και αποφάσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο χωρίς να παρεμποδίζεται από κάθε είδους εμπόδια.
  1. Είναι η ηλεκτρονική διαδικασία μυστική και αδιάβλητη;

Η εγκυρότητα, η ακεραιότητα της διαδικασίας καθώς και η μυστικότητα της ψήφου είναι μαθηματικώς εξασφαλισμένες με σύνθετους αλγόριθμους και πολλαπλές κρυπτογραφήσεις.

Οι μαθητικές εκλογές είναι στενά συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας στο σχολείο. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων, ώστε όλοι να έχουν γνώμη για τα θέματα που τους αφορούν.

Φωτογραφίες