Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας των μαθητών, στον τρόπο σύνθεσης και εκπόνησης μίας ερευνητικής εργασίας, για άλλη μια χρονιά, τρεις διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου τις πολύτιμες γνώσεις τους με τις στοιχειοθετημένες εισηγήσεις τους, σε τρεις ξεχωριστές δράσεις της Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων (Ζ.Ε.Δ.).

Επιμέλεια: Μαρία Μεντή, Φιλόλογος 

 

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», από την ίδρυσή τους, έχουν αναγνωρίσει την καίρια σημασία όλων των καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών που συμβάλλουν αποφασιστικά στην παροχή ολοκληρωμένης μόρφωσης και προετοιμάζουν ολιστικά τους μαθητές για την ακαδημαϊκή πορεία τους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι ερευνητικές εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών μας, καθώς εξοικειώνουν τους μαθητές με τις επιστημονικές ερευνητικές διεργασίες, οικοδομούν γνώσεις, παράγουν νέα ενδιαφέροντα συμπεράσματα και καλλιεργούν στα παιδιά μας δεξιότητες και στάσεις διερεύνησης, συνεργασίας και επικοινωνίας. Με λίγα λόγια,  αποτελούν εκείνες τις εναλλακτικές διδακτικές διαδικασίες, που οι μαθητές μας χαίρονται, καθώς εντάσσονται σε ομάδες της επιλογής τους και μαθαίνουν να λειτουργούν ως πραγματικοί επιστήμονες, μέσα από την ανάθεση ερευνητικών ρόλων, τη διάδραση και τη δημιουργία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ερευνητικών εργασιών εκ μέρους των μαθητών μας, την Πέμπτη, 19/11/2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ερευνητική συνάντηση κάθε ομάδας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. H δεύτερη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 3/12/2020 και θα ακολουθήσουν άλλες πέντε ή και περισσότερες συναντήσεις, ανάλογα με την πορεία των ερευνητικών εργασιών, προκειμένου να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευτικοί με την ομάδα των μαθητών τους τα απαιτούμενα στάδια της έρευνάς τους. Τα συμπεράσματα των εργασιών θα ανακοινωθούν στο μαθητικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 16/4/2021, διά ζώσης, εφόσον το επιτρέψουν οι κανόνες ασφαλείας για τη δημόσια υγεία μας, ή διαδικτυακά, σε αντίθετη περίπτωση.

Οι προτεινόμενες από τους εκπαιδευτικούς εργασίες στους μαθητές μας αφορούν μία ποικιλία θεμάτων, τα οποία δεν εστιάζουν αποκλειστικά στα γνωστικά αντικείμενα που είναι οικεία στους μαθητές, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους επιστημονικούς τομείς, καθώς βασικός στόχος της παιδαγωγικής πρακτικής των ερευνητικών εργασιών είναι η διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους, η γνωριμία τους με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας των μαθητών, στον τρόπο σύνθεσης και εκπόνησης μίας ερευνητικής εργασίας, για άλλη μια χρονιά, τρεις διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου τις πολύτιμες γνώσεις τους με τις στοιχειοθετημένες εισηγήσεις τους, σε τρεις ξεχωριστές δράσεις της Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων (Ζ. Ε. Δ.).

Στις 15/10/2020, ο κ. Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική – Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση», αλλά και αξιολογητής διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών ξένων Πανεπιστημίων, «συνάντησε» διαδικτυακά τους μαθητές μας, τούς παρουσίασε με απόλυτα κατανοητό τρόπο τα στάδια μίας επιστημονικής έρευνας και απάντησε με σαφήνεια στα ερωτήματα που τού τέθηκαν. Ο κύριος Τσολακίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον σκοπό μίας ερευνητικής εργασίας, στη σημασία των ερευνητικών ερωτημάτων και στην αξιοπιστία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή κάθε έρευνας. Παράλληλα, διευκρίνισε τα βήματα που ακολουθεί ο επιστήμονας, προκειμένου να ερευνήσει και να τεκμηριώσει συμπεράσματα, πριν προβεί σε οποιαδήποτε δημοσίευση.

Ακολούθως, στις 22/10/2020, ο κ. Σκουμιός Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», επισκέφτηκε τον χώρο των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και, μέσα από τη μέθοδο της αλληλεπίδρασης, διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών μας, καθώς τούς παρουσίασε τα βασικά μέρη και τις αρχές σύνθεσης μίας ερευνητικής εργασίας. Παράλληλα, αξιοποιώντας εύστοχα παραδείγματα, τόνισε την επιστημονική βαρύτητα των βιβλιογραφικών παραπομπών και των σημειώσεων, εξήγησε τον σωστό τρόπο γραφής τους σε μία επιστημονική δημοσίευση και διευκρίνισε τις έννοιες της λογοκλοπής και των πνευματικών δικαιωμάτων. Τέλος, υπογράμμισε ότι η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι πάντα αλληλένδετη με τον αξιόπιστο τρόπο διεξαγωγής της έρευνας.

Οι επιστημονικές ενημερώσεις των μαθητών μας ολοκληρώθηκαν με την εισήγηση του κ. Ανδρεαδάκη Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση». Ο κ. Ανδρεαδάκης συνδέθηκε διαδικτυακά με τους μαθητές μας, στις 5/11/2020, και, μέσα από την εμπεριστατωμένη παρουσίασή του, συνόψισε όλα τα στάδια για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας, αποσαφηνίζοντας, παράλληλα, τυχόν απορίες τους για τα θέματα συγγραφής και τον τρόπο παράθεσης της βιβλιογραφίας. Επιπλέον, κατατόπισε αποτελεσματικά τους μαθητές μας, αναφορικά με τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τη συλλογή των επιστημονικών δεδομένων, και τόνισε τη σημασία της αξιοπιστίας των πηγών και της άντλησης πληροφοριών από έγκυρους ιστότοπους.

Ευχαριστούμε θερμά τους αξιότιμους πανεπιστημιακούς του νησιού μας και φίλους του σχολείου μας για την ευγενή καλοσύνη και προθυμία τους να συνεισφέρουν αποφασιστικά στους στόχους του σχολείου μας να προάγει επιστημονικά ενδιαφέροντα στους μαθητές μας και να δημιουργεί ένα σχολικό κλίμα που ενθαρρύνει την εκδήλωση της ατομικής πρωτοβουλίας αλλά και την προώθηση της συλλογικής προσπάθειας. Οι εξαιρετικές εισηγήσεις τους, προσαρμοσμένες άριστα στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των εφήβων της Γ΄ Γυμνασίου, βοήθησαν τους μαθητές μας να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, για να πληροί μία επιστημονική έρευνα τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.

Ευχόμαστε στους μαθητές μας να απολαύσουν το φετινό τους ταξίδι στον θαυμαστό όσο και ανεξάντλητο κόσμο της έρευνας και να ανακαλύψουν πολλούς λόγους για τους οποίους κάθε ερευνητική διαδικασία είναι πράγματι μία συναρπαστική εμπειρία που τους πλουτίζει διανοητικά και συναισθηματικά!  

Φωτογραφίες