Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», υποστηρικτές καινοτόμου συστήματος εκπαίδευσης εδώ και 17 χρόνια, προσφέρουν στους μαθητές τους τη «Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης», ενταγμένη στο βασικό πρόγραμμα σπουδών. Με τον θεσμό αυτό δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά του Γυμνασίου-Λυκείου να ενταχθούν σε «Ομίλους» της επιλογής τους και να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και πολύμορφες δραστηριότητες, ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και την ανάδειξη των κλίσεών τους.

Φέτος, οι ιδιαίτερες συνθήκες μάς έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε μία διαφορετική παρουσίαση των Ομίλων στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας. Οι μαθητές βρίσκονταν στις τάξεις τους και παρακολούθησαν δικτυακά την παρουσίαση που τους παρέθεσαν σε ζωντανό χρόνο οι συντονιστές των Ομίλων.

Αναλυτικά, οι Όμιλοι για τη φετινή σχολική χρονιά είναι οι εξής:

Φωτογραφίες