Η «Καγκουρό Ελλάς», σταθμίζοντας την κατάσταση και με δεδομένη την επιθυμία να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών μας, κατέληξε στις ακόλουθες προσαρμογές:

α) Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, κατ’ οίκον.

β) Η ημερομηνία μεταφέρεται για το Σάββατο 23 Μαΐου.

γ) Οι εγγραφές παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

 

Οδηγίες για τον Διαγωνισμό:

  • Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να ακούσετε πληροφορίες – οδηγίες από την «Καγκουρό Ελλάς» για τον ηλεκτρονικό τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού που θα γίνει το Σάββατο, 23 Μαΐου 2020.

 

 

  • Οι ίδιες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

 http://www.kangaroo.gr/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2020/

  • Από την «Καγκουρό Ελλάς» επισημαίνεται ότι το Βιβλίο, η βεβαίωση συμμετοχής και τα λοιπά δωράκια θα σταλούν στα Κέντρα Εξέτασης λίγο μετά τον διαγωνισμό. Σε δεύτερη φάση, μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών, θα σταλούν και οι Διακρίσεις.
  • Επίσης, διευκρινίζεται ότι:

α) Το e-mail των μαθητών είναι απαραίτητο. Αυτό μπορεί να είναι είτε το προσωπικό τους ή του κηδεμόνα τους.

β) Δεν επιτρέπεται δύο μαθητές να δώσουν το ίδιο email. Για παράδειγμα, ένας αδελφός μπορεί να δώσει το e-mail της μητέρας του και ο άλλος του πατέρα του. Αν δεν έχετε δύο e-mail στην οικογένεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο, μόνο γι’ αυτή την περίσταση, το οποίο μπορείτε να καταργήσετε όταν λάβετε από την «Καγκουρό Ελλάς» τη βαθμολογία λίγες μέρες μετά τον διαγωνισμό.

γ) Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 2 ώρες αντί 1,5 που ήταν μέχρι τώρα. Αυτό γίνεται επειδή τα παιδιά μπορεί να μην έχουν εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επίσης, γίνεται για να εξομαλυνθούν τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε κάποιους λόγω αργής σύνδεσης στο ίντερνετ.

δ) Οι διαγωνιζόμενοι στις 23 Μαΐου μπορούν να μπουν στο σύστημα με τα θέματα οποιαδήποτε στιγμή από 9:00 έως 12:00. Ο χρόνος τους των 2 ωρών αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν. Για παράδειγμα, αν σε ένα σπίτι υπάρχουν δύο αδέλφια αλλά ένας υπολογιστής, μπορεί ο ένας αδελφός να μπει στο σύστημα από 9:00 έως 11:00 και ο άλλος από 11:30 έως (δύο ώρες αργότερα) τις 13:30. Αρκεί δηλαδή να μπει πριν τις 12:00.  

Για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό συμπληρώστε τα πεδία της παρακάτω φόρμας:

https://rpschool.gr/new/kangaroo2020

Μετά την υποβολή της φόρμας με την αίτηση συμμετοχής θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε με αναλυτικές οδηγίες για την πληρωμή της συνδρομής των 12,5€.