Εκεί που ο λαός έχει τον πρώτο λόγο! Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» πραγματοποίησε μαθητικές εκλογές στον χώρο του νηπίου. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν την έννοια της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας μέσα από λογοτεχνικά βιβλία.

Επιμέλεια: Μάρτζυ Δερμιτζάκη, Νηπιαγωγός

 

Ποια είναι η έννοια της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας; Τι ακριβώς κάνουμε στις εκλογές; Πώς ψηφίζουμε και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της εφορευτικής επιτροπής;

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» πραγματοποίησε μαθητικές εκλογές στον χώρο του νηπίου. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν την έννοια της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας μέσα από λογοτεχνικά βιβλία.

Οι μαθητικές κοινότητες ως παιδαγωγικός θεσμός είναι στενά συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας στο σχολείο.

Οι κοινότητες είναι κύτταρο δημοκρατικής ζωής, καθώς, μέσα από τον διάλογο και τη συμμετοχή, οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε ηλικίας ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία.

Η εκλογή των αρμόδιων οργάνων αναπτύσσει το αίσθημα του συνανήκειν και της συνυπευθυνότητας και ταυτόχρονα καλλιεργεί τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των μαθητών.

Φωτογραφίες