Οι μαθητικές κοινότητες ως παιδαγωγικός θεσμός είναι στενά συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας στο σχολείο.

Επιμέλεια: Μάνος Δεληγιαννάκης, Φιλόλογος

 

Την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικές εκλογές για τα πενταμελή και δεκαπενταμελή συμβούλια του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Μικροί και μεγάλοι μαθητές είχαν την ευκαιρία γίνουν κοινωνοί σε μία πολυδιάστατη διαδικασία, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη.

Οι κοινότητες είναι κύτταρο δημοκρατικής ζωής, καθώς, μέσα από τον διάλογο και τη συμμετοχή, οι μαθητές και οι μαθήτριες ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία. Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι το πενταμελές συμβούλιο κάθε τμήματος καθώς και το δεκαπενταμελές συμβούλιο που εκλέγεται από όλες τις τάξεις.

Το πενταμελές συμβούλιο έχει τη συλλογική ευθύνη για τον συντονισμό και τη λειτουργία του τμήματος. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και δύο μέλη (το ένα, αναπληρωματικό). Στη γενική συνέλευση κάθε μαθητική κοινότητα συζητά και αποφασίζει για τρέχοντα θέματα που την αφορούν.

Το μαθητικό συμβούλιο το σχολείου αποτελείται από ένα δεκαπενταμελές συντονιστικό όργανο, το οποίο εκλέγεται μετά από γενική συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου, τους οποίους και εκπροσωπεί στη συνεργασία τους με τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι μαθητές μπορούν να συζητούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους υπεύθυνους του σχολείου και να ζητούν τη βοήθειά τους κάθε φορά που αισθάνονται ότι τη χρειάζονται. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να διατυπώνουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου επώνυμα, απευθυνόμενοι ιεραρχικά στον υπεύθυνο ή στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό τάξης και κατόπιν στη διεύθυνση του σχολείου.

Μικροί και μεγάλοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφωνήσουν ομιλίες, να ακουσθούν και να ακούσουν, ενισχύοντας τη διαδικασία του διαλόγου, ενισχυμένου με την κατάλληλη επιχειρηματολογία. Η εκλογή των αρμόδιων οργάνων αναπτύσσει το αίσθημα του συνανήκειν και της συνυπευθυνότητας και ταυτόχρονα καλλιεργεί τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική, εξοικειώνοντας τους μαθητές στη χρήση της τεχνολογίας.

Οι μαθητικές εκλογές είναι στενά συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας στο σχολείο. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων, ώστε όλοι να έχουν γνώμη για τα θέματα που τους αφορούν.

Φωτογραφίες