Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ και Γ’ Δημοτικού πήραν μέρος στη δράση «Μαθαίνοντας τον Άλλο», που οργανώθηκε από το Κέντρο Συμβουλευτικής «Ροδίων Ανάδρασις».

Επιμέλεια: Μαρία Ξεπαπαδάκη, Εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην Κοινωνική Ψυχολογία

 

Η έμπειρη διεπιστημονική ομάδα ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών και εκπαιδευτικών που στελεχώνουν το Κέντρο Συμβουλευτικής «Ροδίων Ανάδρασις» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», με υπευθυνότητα και άρτια επιστημονική κατάρτιση, εστιάζουν στην έγκυρη και ολοκληρωμένη διάγνωση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και σε εξειδικευμένες θεραπείες και παρεμβάσεις.

Η τελευταία παρέμβαση του Κέντρου Συμβουλευτικής αφορούσε μαθητές της Β’ και Γ’ Δημοτικού, οι οποίοι συμμετείχαν στη δράση «Μαθαίνοντας τον άλλο». Οι μαθήτριες και οι μαθητές της κάθε τάξης ξεχωριστά παρακολούθησαν ένα σύντομο βίντεο που εστιάζει στη διαφορετικότητα και μέσω του διαλόγου εξέφρασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Στη συνέχεια, ακολούθησαν δραστηριότητες δραματοποίησης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών τους σχέσεων.

Η προθυμία και η επιθυμία των παιδιών να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους είχε ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοεκτίμησης στην ομάδα.

Η δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί και στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού.

Φωτογραφίες