Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας Κωνσταντίνος Ζαχαρίας μάς αναλύει την ιστορία μιας γνωστής λέξης του ζωικού βασιλείου.

 

Ο λαγός ανήκει στην κατηγορία των φυτοφάγων θηλαστικών. Μεταφορικά ως «λαγό» χαρακτηρίζουμε τον γοργοπόδαρο αλλά και τον δειλό άνθρωπο (π.χ. έγινε λαγός). Ο τύπος «λαγός» προήλθε από τις λέξεις λάγος (= ο χαλαρός) και οὖς (= το αυτί) και δηλώνει το ζώο που έχει μακριά και χαλαρά αυτιά. Από τις λέξεις αυτές προέκυψε ο τύπος λαγ(ο)ω(υσ)ος, που εξελίχθηκε σε λαγωός και κατέληξε στη σύγχρονη μορφή της λέξης λαγός.