Στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά μας αφιερώνουν διαρκώς αυξανόμενο χρόνο στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Είναι η πρώτη γενιά που χαρακτηρίζεται ως “Ψηφιακά Ιθαγενής” και η πρώτη που καλείται να αντιμετωπίσει και να αποσαφηνίσει τη διαφοροποίηση μεταξύ της χρήσης (use), της κακής χρήσης (misuse) και της κατάχρησης (abuse) της τεχνολογίας.

 

Όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικές συσκευές, δεν μιλάμε πλέον μόνο για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, αλλά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα κινητά τηλέφωνα, τα tablets αλλά και τις παιχνιδομηχανές (κονσόλες). Και φυσικά, δεν περιορίζεται η συζήτηση μόνο στο χρόνο που περνάει το παιδί online αλλά και σε αυτόν που αφιερώνει και σε offline δραστηριότητες.

Ειδικότερα στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται και τα παιχνίδια, αν και είναι αυξανόμενο το ποσοστό εκείνων των παιχνιδιών που απαιτούν πλέον τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και τη διάδραση με άλλους παίκτες. Τα ζητήματα και οι προκλήσεις που εγείρονται είναι πολλά. Από τη στιγμή που είναι online, προστατεύεται η ιδιωτικότητά του; Ελέγχεται με κάποιο τρόπο η σχέση και αλληλεπίδρασή του με τους άλλους παίκτες, γνωστούς του και μη; Είναι το παιχνίδι ακατάλληλο για την ηλικία του παιδιού μου; Για το τελευταίο μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο το σύστημα PEGI.

Οι περισσότερες εταιρείες που δημιουργούν και εκδίδουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, συμμετέχουν στο Πανευρωπαϊκό Σύστημα Αποτίμησης Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (PEGI Rating System) και, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ISFE (Interactive Software Federation of Europe), αυτοαξιολογούν τα προϊόντα τους προτού τα διοχετεύσουν στην αγορά, έτσι ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής για ποιες ηλικίες είναι κατάλληλα και τι είδους περιεχόμενο περιέχουν. Μέσω του συστήματος PEGI που ισχύει στην Ελλάδα και σε 28 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, τοποθετούνται στις συσκευασίες των παιχνιδιών ετικέτες χαρακτηρισμού, τόσο με βάση την ηλικία του παιδιού, όσο και το περιεχόμενό του.

Ετικέτες διαβάθμισης ηλικίας

Σε σχέση με την ηλικία, τα παιχνίδια κατηγοριοποιούνται σε πέντε ηλικιακές κατηγορίες που επισημαίνουν ότι το παιδί πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτής της ηλικίας ή μεγαλύτερο για να μπορεί να παίξει το παιχνίδι αυτό. Το κριτήριο δεν είναι ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού, αλλά το κατά πόσο αρμόζει ως περιεχόμενο και δραστηριότητα στην ηλικία του. Την ηλικιακή κατηγορία θα τη βρείτε στη μπροστινή και την πίσω όψη του DVD box του παιχνιδιού:

Με το σύστημα PEGI, το περιεχόμενο ενός παιχνιδιού, θα χαρακτηρισθεί εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, βάσει οκτώ ετικετών χαρακτηρισμού

Το φαινόμενο της ενίοτε υπερβολικής ενασχόλησης με τις συσκευές είναι κάτι που δεν γίνεται να αγνοηθεί. Το ζητούμενο βέβαια δεν μπορεί να είναι η αποχή από τη χρήση τους, αλλά η ισορροπία των δραστηριοτήτων του παιδιού στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο. Τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει παγκοσμίως για το ζήτημα συγκλίνουν σε ένα σημείο: τη σημασία του ρόλου του γονέα. Το σημαντικότερο φίλτρο που μπορεί να προταχθεί για τη διαχείριση του φαινομένου είναι η ποιοτική σχέση και χρόνος που βρίσκεται το παιδί με τους γονείς. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι η συναισθηματική κάλυψη, η ειλικρινής επικοινωνία με τους γονείς αλλά και η εφαρμογή καλά δομημένων ορίων και κανόνων. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε τι παίζει το παιδί, είναι να παίξετε μαζί του εσείς οι ίδιοι. Τέλος, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα εργαλεία γονεϊκού ελέγχου που ενσωματώνουν πλέον όλες οι συσκευές, όπως φυσικά και το σύστημα PEGI.