Στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων γιορτάσαμε την ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών με τους μαθητές της δ’ και ε’ τάξης, κάνοντας συνδιδασκαλία γαλλικών και γερμανικών.

Επιμέλεια: Γιούλα Ρούσσου, Καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας &

                      Χρυσάνθη Μυλονοπουλου, Καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας

 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, που γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και οργανώνεται σε συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους από 45 χώρες. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες γιορτάζεται η γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και προάγεται η εκμάθηση γλωσσών.

Οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι να:

-ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και την πολυμορφία των διαφόρων γλωσσών που μαθαίνονται, ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση,

-προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, ώστε να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί,

-ενθαρρυνθεί η δια βίου εκμάθηση γλωσσών, εντός και εκτός σχολείου, είτε με σκοπό τις σπουδές, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκοπούς κινητικότητας ή για διασκέδαση και ανταλλαγές

Η εκμάθηση γλωσσών ωφελεί τους νέους και τους μεγαλύτερους – ποτέ δεν είναι κανείς πολύ μεγάλος για να μάθει μια γλώσσα και να απολαύσει τις ευκαιρίες που του προσφέρει. Ακόμα και αν γνωρίζει μόνο λίγες λέξεις της γλώσσας της χώρας που επισκέπτεται (π.χ. για διακοπές), αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κάνει νέους φίλους και επαφές.

Μαθαίνοντας τις γλώσσες άλλων ανθρώπων είναι ένας τρόπος που μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να ξεπεράσουμε τις πολιτιστικές διαφορές μας.

Όλα τα παραπάνω τα θυμηθήκαμε και γιορτάσαμε την ημέρα με τους μαθητές της δ’ και ε’ δημοτικού με ένα κοινό μάθημα γαλλικών και γερμανικών.

Φωτογραφίες