Η προετοιμασία των ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιαστούν στην Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης και Τέχνης συνεχίζεται με ενθουσιασμό και ευχάριστη διάθεση από τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Επιμέλεια: Μάνος Δεληγιαννάκης, Φιλόλογος

 

Μία από τις εργασίες που εκπονούνται αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα και εντάσσεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Οι μαθητές που διερευνούν το συγκεκριμένο θέμα φοιτούν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και εργάζονται τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά για την ολοκλήρωση της εργασίας τους.

Αφού συγκέντρωσαν υλικό από το Διαδίκτυο και από προσωπικά τους βιβλία, οι μαθητές «εξερεύνησαν» τη Βιβλιοθήκη «Ερωδιός» των Εκπαιδευτηρίων ανακαλύπτοντας χρήσιμες πληροφορίες. Έπειτα από την απαραίτητη διαλογή των ζητούμενων πληροφοριών, οι «μικροί ερευνητές» προχωρούν στη συγγραφή της εργασίας και στη δημιουργία της ψηφιακής παρουσίασής της.

Η εργασία ολοκληρώνεται με ευχάριστο τρόπο, αφού αρκετή δουλειά γίνεται στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων, όπου οι μαθητές δουλεύουν στους προσωπικούς υπολογιστές και ταμπλέτες τους.

Φωτογραφίες