Στο πλαίσιο του μαθήματος «Η Φυσική με πειράματα» της Α’ Γυμνασίου, οι μαθητές του τμήματος Α2 εκτέλεσαν την εργαστηριακή άσκηση της ενότητας «Η μέτρηση της μάζας-Τα διαγράμματα».

Επιμέλεια: Παναγιώτης Παππάς, Χημικός M.Sc.

 

Σκοπός της άσκησης ήταν να διακρίνουν το φυσικό μέγεθος μάζα από το φυσικό μέγεθος βάρος, να γνωρίσουν πειραματικά τον τρόπο μέτρησης της μάζας και τον τρόπο υπολογισμού του βάρους ενός σώματος με τη χρήση ζυγού και δυναμόμετρου με τις σωστές μονάδες, να συμπληρώνουν και να κατασκευάζουν διαγράμματα δύναμης–μάζας.

Οι πειραματικές δεξιότητες της ενότητας αυτής καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων στην κατασκευή και χρήση διαγραμμάτων είναι πολύ σημαντικές για τις επόμενες τάξεις στο σχολείο αλλά και για τη γενικότερη βασική εκπαίδευσή τους, συνδυάζοντας τη γνώση με την ψυχαγωγία.

Φωτογραφίες