Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Φωτογραφίας οι μαθητές εξασκούνται στη λήψη φωτογραφιών, αξιοποιώντας τις τεχνικές του εκπαιδευτή τους φωτογράφου, κ. Παύλου Βερίγου.

Για αυτή την εβδομάδα, επιλέχθηκε η παρακάτω φωτογραφία της μαθήτριας της Β’ τάξης του Γυμνασίου, Μαίρης Πανάγου.