Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», υποστηρικτές καινοτόμου συστήματος εκπαίδευσης εδώ και 15 χρόνια, προσφέρουν στους μαθητές τους τη «Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης», ενταγμένη στο βασικό πρόγραμμα σπουδών.

 

Η «Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης» συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά. Με τον θεσμό αυτό της άτυπης εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να ενταχθούν σε «Ομίλους» της επιλογής τους και να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και πολύμορφες δραστηριότητες, ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και την ανάδειξη των κλίσεών τους.

Αναλυτικά, οι Όμιλοι για το σχολικό έτος 2017-2018: