Το Μαθηματικό Τμήμα των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» προτίθεται να προετοιμάσει μαθητές της Α’, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.).

 

Οι διαγωνιστικές ομάδες μαθηματικών που θα δημιουργηθούν έχουν στόχο όχι μόνο το προπονητικό μέρος των μαθηματικών διαγωνισμών αλλά και την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και την ανάδειξη και προώθηση των μαθηματικών ταλέντων.

Στις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουν απαιτητικά θέματα καθώς και να ανταποκριθούν σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας.
Οι μαθητές κατανέμονται σε τμήματα με κριτήριο τη σχολική τάξης φοίτησης.
Την προετοιμασία κάθε τμήματος αναλαμβάνει ομάδα από έμπειρους μαθηματικούς.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 09:30 – 11:30. 
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 30 / 9 / 2017

Πληροφορίες για το κόστος των μαθημάτων και αιτήσεις εγγραφών θα βρείτε στη γραμματεία του «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις» (τηλ. 22410-01422) ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:
Φόρμα ενδιαφέροντος 

Οι διαγωνισμοί που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία χαρακτηρίζονται με τα ονόματα «Θαλής», «Ευκλείδης» και «Αρχιμήδης».

Στον πρώτο διαγωνισμό «Θαλής» έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας και θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2017.

Στον δεύτερο διαγωνισμό «Ευκλείδης» έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι πέτυχαν στο διαγωνισμό «Θαλής» και θα διεξαχθεί στις 21 Ιανουαρίου 2018.

Στον τρίτο διαγωνισμό «Αρχιμήδης» έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι πέτυχαν στον δεύτερο διαγωνισμό «Ευκλείδης» και θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου 2018.

Ειδικά για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου το παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Δωδεκανήσου διενεργεί τους διαγωνισμούς «Εύδημος» και «Ίππαρχος».