Οι μαθητές του τμήματος Ξένων Γλωσσών του «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις» είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Του Παναγιώτη Αλατσά, Καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας

 

Την Τρίτη 16 Μαΐου, ο κ. Νίκος Φράγκος, Ακαδημαϊκός Συντονιστής της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, παρουσίασε διαδραστική τηλεδιάσκεψη (online workshop) με θέμα τις προφορικές εξετάσεις στα Αγγλικά, των εξετάσεων Cambridge Michigan Language Assessments (ECCE και ECPE). Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας Adobe Connect και ήταν αποκλειστικά για τους μαθητές του «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις».

Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον κ. Φράγκο και να μάθουν αποτελεσματικές τεχνικές που αποσκοπούν στην βελτίωση της επίδοσης των προφορικών εξετάσεων. Οι προφορικές εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 4 και 10 Ιουνίου.

 

Ευχαριστούμε τον κ. Φράγκο για τις πολύτιμες συμβουλές και τον χρόνο του.