Φέτος, ο διαγωνισμός «Καγκουρό» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Στον διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου.

Όλοι οι μαθητές που πήραν μέρος στον διαγωνισμό έλαβαν δώρα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους και μια βεβαίωση συμμετοχής. Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους ανά τάξη  σε πανελλαδική κλίμακα πήρε διάκριση και θα λάβει επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία. Τα βραβεία αυτά θα δοθούν στους διακριθέντες μαθητές στην εκδήλωση «Ο Δρόμος προς την Κορυφή», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 18:00 στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρουν τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό. Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών του σχολείου μας ανά τάξη και κατ’ αλφαβητική σειρά, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ 
ΚΟΚΚΙΔΗΣΙΟΥΛΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΡΑΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΠΡΙΜΗ 
ΜΠΟΥΡΑΤΣΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΛΥΔΙΑ 
ΡΟΥΦΑΑΝΘΟΥΛΑ 
 
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ 
ΚΑΖΟΥΛΛΗΣΑΝΤΩΝΗΣ 
    

 

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ 
ΣΑΜΑΡΑΣΝΙΚΟΣ 
 
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
 
 
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ 
ΧΑΙΡΕΤΗΜΑΡΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ