Η αλληλεγγύη και η συμπόνια είναι αρχές που οι μαθητές μπορούν να αναδείξουν μέσα από πράξεις που έχουν άμεση επίδραση στην κοινότητά τους. Μια τέτοια πρωτοβουλία ήταν η συλλογή τροφίμων από μαθητές και οικογένειες των Εκπαιδευτηρίων μας για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. 

 

Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για έναν ανθρωπιστικό οργανισμό με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται όχι μόνο στοχεύοντας στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, αλλά και στηρίζοντας ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού.

Η πρωτοβουλία αυτή αντιπροσωπεύει το καλύτερο των ανθρώπινων αξιών – την αλληλεγγύη και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όταν οι άνθρωποι, και ειδικότερα παιδιά παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ενώνονται για να συγκεντρώσουν τρόφιμα για άτομα που έχουν ανάγκη, δημιουργείται ένα κλίμα αλληλεγγύης και συνειδητοποίησης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας.