Χορωδία «Αρίων»

Παιδική & Εφηβική

 

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και το «ΡΟΔΙΩΝ ωδείον» απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής νέων μελών στην παιδική & εφηβική χορωδία «Αρίων».

Οι συναντήσεις (πρόβες) θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 6.30μ.μ.-7.30μ.μ. στο εργαστήρι μουσικής «L.v.Beethoven» των Εκπαιδευτηρίων.

Υπεύθυνη διδασκαλίας: Αφροδίτη Παπαχριστοδούλου

 

Η συμμετοχή παι­διών και εφήβων στην χορωδιακή τέχνη παίζει καταλυ­τικό ρόλο τόσο στην ψυχοσωματική τους εξέλιξη, όσο και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Αρχικά, καλλιερ­γείται το πνεύμα της αλληλεγ­γύης, της ομαδικότητας και της υπευθυνότητας.

Τα παιδιά μέσα από τη χορωδία συνυπάρ­χουν, θέτοντας έναν κοινό στό­χο, μαθαίνοντας έτσι να είναι υπεύθυνα μέλη μιας ομάδας. Επιπροσθέτως, το χορωδιακό τραγούδι λειτουργεί ως αρωγός στην προσπάθεια των παιδιών να εκδηλώσουν δημιουργικά την ανάγκη τους για έκφραση, αλλά και για εκτόνωση, αποκομίζο­ντας έτσι ηρεμία και ψυχική ισορροπία.

Αναμφίβολα υπάρχουν και παιδαγωγικά οφέ­λη από τη συμμετοχή σε χορωδία:

Βοηθάει να αναπτύξουν την μουσικότητά τους, δηλαδή την έμφυτη τάση που έχουν προς τη μελωδία και τον ρυθμό, αλλά και το καλλι­τεχνικό τους αισθητήριο, τις ρυθμικές τους δυνατότητες, το σωματικό τους συντονισμό και τον αυτοέλεγχο.

Συμ­μετέχοντας σε μία χορωδία τα παιδιά ενισχύουν το ανο­σοποιητικό τους σύστημα, με αποτέλεσμα να αποβάλλουν το στρες. Έτσι, η χορωδιακή τέχνη βελτιώνει την ψυχική διάθεση, υποστηρίζουν Βρετανοί Ερευ­νητές. Οι ερευνητές τόνισαν ότι υπάρχουν άνθρωποι που οι ζωές τους μεταμορφώθηκαν μετά την απόφασή τους να γίνουν μέλη μιας χορωδίας.

«Ο ρό­λος μιας παιδικής χορωδίας δεν είναι απλά ψυχαγωγικός, αλλά πολύ πιο σπουδαίος.

Είναι μορ­φωτικός, παιδαγωγικός, κοινω­νικός. Παράλληλα, δηλαδή με τη μουσική καλλιέργεια και ευ­χαρίστηση που προσφέρει στα παιδιά, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χαρακτή­ρα τους».

*Δωρεάν συμμετοχή στην Χορωδία, για παιδιά & εφήβους από 8-18 ετών.

Σας περιμένουμε!

Με μουσικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Ξανθόπουλος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής «ΡΟΔΙΩΝ ωδείον»