Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας θα διαμορφωθεί ως εξής:

 • Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κανονικά στις 8:20.
 • Για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου:
 • ο εορτασμός για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες διδακτικές ώρες,
 • θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων.
 • Για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου:
 • ο εορτασμός για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες διδακτικές ώρες.
 • θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων
  • οι μαθήτριες και οι μαθητές θα έρθουν προετοιμασμένοι για τις τέσσερις πρώτες ώρες μαθημάτων, σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ο εορτασμός για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί τις τελευταίες διδακτικές ώρες.
  • Θα πραγματοποιηθούν οι τρεις πρώτες ώρες μαθημάτων, σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Τα προγραμματισμένα φροντιστηριακά μαθήματα θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό.
 • Οι μαθητές θα αποδεσμευτούν στις 12:30. Τα σχολικά λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 12:40.
 • Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ομίλου (αθλητικές δραστηριότητες & φροντιστηριακά μαθήματα τμημάτων), δεν θα πραγματοποιηθούν.

Για  όσους γονείς και κηδεμόνες το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης των παιδιών στο σχολείο, κατά το διάστημα από τις 12:30 μέχρι και τις 14:30. Προϋπόθεση είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της συνημμένης φόρμας μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου. Για τη συμπλήρωση της φόρμας, πατήστε ΕΔΩ.

_________________________________________________________________________________________________

On Thursday 17 November 2022 the school’s schedule will be as follows:

– Students will arrive at school as usual at 8:20 am.

– For Kindergarten students:

o the celebration of the anniversary of the Polytechnic University will take place during the first teaching hours,

o the elections of the student communities will take place in the first hours of the day.

– For primary school pupils:

o the celebration of the anniversary of the Polytechnic will take place during the first hours of the school day.

o the elections of the students’ communities will take place in the first hours of the first day of classes. o the elections of the students’ communities will take place.

o pupils will come prepared for the first four hours of classes, according to the current timetable.

– For high school students, the celebration of the anniversary of the Polytechnic will take place during the last teaching hours.

o The first three hours of classes will be held in accordance with the current timetable.

o Scheduled tutorials will be held by arrangement with the teaching teacher.

– Students will be released at 12:30 pm. School buses will depart at 12:40.

– The club’s educational program (sports activities & tutorial classes of departments) will not take place.

For those parents and guardians who wish to do so, it is possible to keep the children busy at school between 12:30 and 14:30. A prerequisite is the expression of interest via the attached form by noon on Monday 14 November. To fill in the form, click HERE.