Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Στ΄1 Δημοτικού, στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας και της ιστορίας και με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, εκπόνησαν και παρουσίασαν διαθεματική εργασία με τίτλο «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία…».

Επιμέλεια: Ρένα Κακούλη, Εκπαιδευτικός

 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθήτριες και οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλύψουν και να περιγράψουν την ιστορία τεσσάρων οδών της πόλης μας, των οδών  «Μάρκου Κλαδάκη», «28ης Οκτωβρίου», «Αλεξάνδρου Διάκου» και «Συντάγματος Δωδεκανησίων Εθελοντών». Αφού περιηγήθηκαν στις οδούς διαδικτυακά, χωρίστηκαν σε  τέσσερις ομάδες έρευνας και δράσης, μία για κάθε οδό. 

Στη συνέχεια, αφού συνέλεξαν πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό, συνέταξαν τις παρουσιάσεις τους και τις προέβαλαν στην ολομέλεια της τάξης.

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση, αναστοχασμός και συσχέτιση της ονοματοδοσίας των οδών με την ιστορία του τόπου μας στην αντίστοιχη περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.   

Φωτογραφίες