Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα που διοργανώθηκαν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς Cambridge Assessment English και Michigan Language Assessment. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ποσοστό επιτυχίας των μαθητριών και των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έφθασε σχεδόν για όλα τα επίπεδα το 100%.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2021-2022 τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών/τριών ανά επίπεδο είναι τα ακόλουθα:

pre A1 Starters (Cambridge English): 100%

Α1 Movers (Cambridge English): 100%

Α2 Flyers (Cambridge English): 100%

A2 Key for Schools (Cambridge English): 94%

B1 Preliminary for Schools (Cambridge English): 83%

B2 First [Cambridge English: First (FCE)]: 100%

C1 Advanced [Cambridge English: Advanced (CAE)]: 88%

ECCE (Michigan Language Assessment): 100%

ECPE (Michigan Language Assessment): 77%

Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» η εντατική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών (Αγγλικών και Γερμανικών ή Γαλλικών) σε επίπεδα αποβλέπει τόσο στο να επιτύχουν οι μαθητές άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών, όσο και στην προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση των κατάλληλων διπλωμάτων πιστοποίησης.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών/τριών στις ξένες γλώσσες απαιτεί τη συχνή επαφή τους με αυτές, σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, τα τμήματα ξένων γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» οργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις, όπως: θεατρικές παραστάσεις με έργα ξένων κλασικών συγγραφέων στο πρωτότυπο, μελέτη ξενόγλωσσων βιβλίων, αλληλογραφίας σε ξένη γλώσσα με παιδιά από το εξωτερικό, εκπόνηση ομαδικών εργασιών και παρουσίασή τους σε ακροατήριο καθώς και οργάνωση ομιλιών στον χώρο του σχολείου με προσκεκλημένους αξιόλογους εισηγητές, οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα και προβληματισμούς που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές για τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας και τους εύχεται πάντα επιτυχίες. Επίσης, συγχαίρει τις καθηγήτριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για την προσπάθεια που κατέβαλαν και την ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών.