Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων μας, σε συνεργασία με το University College Dublin και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποιεί πιλοτικά το πρόγραμμα FAnTASIA, που βασίζεται στη σύγχρονη έρευνα, στη Γνωστική Ψυχολογία και τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ενώ αξιοποιεί τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας, που βρίσκονται στην αιχμή της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αξιοποιήσαμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία μερικών βασικών επιστημονικών εννοιών και δεξιοτήτων. 

Επιμέλεια: Ξένια Μαστρομιχάλη, Νηπιαγωγός

 

 Οι μαθητές συχνά συναντούν δυσκολίες στην εκμάθηση συγκεκριμένων επιστημονικών εννοιών. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται να ξεπεράσουν τα παιδιά τις δυσκολίες αυτές. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν είναι μαθητοκεντρικές με αφόρμηση το παραμύθι «Στον δρόμο για το παλάτι του ήλιου» και συνδέουν το σχολείο με καταστάσεις της καθημερινής ζωής, εστιάζοντας στην κατανόηση.

Παράλληλα, αποσκοπούν στην κατανόηση επιστημονικών θεμάτων όπως: την έννοια του σφαιρικού σχήματος της Γης και του ήλιου, την ερμηνεία του φαινομένου της εναλλαγής μέρας νύχτας, την ερμηνεία του φαινομένου της επίπλευσης και βύθισης στερεών σωμάτων στο νερό. Τα παιδιά έμαθαν πώς να εφαρμόζουν την επιστημονική μέθοδο, κάνοντας τα ίδια τα πειράματα αλλά και με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας.

Φωτογραφίες