Πώς νιώθουν οι μαθητές, αν πάρουν τον ρόλο του δασκάλου και παρουσιάσουν την εργασία τους μπροστά στους συμμαθητές τους, οι οποίοι, μάλιστα, μετά τους αξιολογούν;

 

Ομάδα μαθητριών και μαθητών της Β’ Γυμνασίου ερεύνησε τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον γνωστό Αστρολάβο, που κατασκευάστηκε από τον Ίππαρχο τον Ρόδιο, τον 2ο αώνα π.Χ. Το σπουδαίο εύρημα εντοπίστηκε σε ένα ναυάγιο από ένα συμιακό σπογγαλιευτικό, που κατευθυνόταν προς τις ακτές της Τυνησίας.

Η ομάδα παρουσίασε τα στοιχεία της έρευνάς της και δημιούργησε ένα φύλλο εργασίας προς τους συμμαθητές της. Παράλληλα, κλήθηκε να ερευνήσει από την εκπαιδευτικό το ερώτημα αν στην τεχνολογία του αρχαιότερου υπολογιστή του κόσμου, μπορεί να στηριχθεί και ένας σύγχρονος υπολογιστής.

Φωτογραφίες