Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» βασικός μας στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε οι μαθητές μας να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση!

 

Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Tο Νέο Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους και να αποκτήσουν νέες και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορα αντικείμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Τα προσφερόμενα προγράμματα ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών και τους επιτρέπουν να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και τον δυναμισμό τους.

Οι σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Ομίλου δίνουν νέα διάσταση στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες.

Για να ενημερωθείτε άμεσα και υπεύθυνα για τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και να υποβάλλετε την ηλεκτρονική δήλωση πατήστε εδώ…

ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – Fully Vaccinated

Σας ενημερώνουμε πως όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου μας είναι εμβολιασμένοι. Υποδεχόμαστε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας με θετική διάθεση. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είναι το σχολείο μας και κάθε παιδί:

– Ασφαλές από τον κορωνοϊό. Πως τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας, οι αποστάσεις, γίνονται οι απολυμάνσεις που πρέπει, συχνά και σχολαστικά.

– Ασφαλές αν χρειαστεί να γίνουν μαθήματα διαδικτυακά, πως υπάρχει η τεχνολογία και η εμπειρία για να μην πάει ούτε λεπτό διδασκαλίας χαμένο.

– Ασφαλές από ατυχήματα. Πως εφαρμόζονται όλοι οι κανονισμοί, πως υπάρχει κέντρο πρώτων βοηθειών ανά πάσα στιγμή για απρόοπτο ή αδιαθεσία.

– Ασφαλές στην ποιότητα της σχολικής του ζωής, στην τάξη, στο διάλειμμα, στο φαγητό του, στο παιχνίδι του.

– Ασφαλές στην επίτευξη των στόχων του, στον σχεδιασμό των σπουδών του.

Βελτίωση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» πρωτοπόρησαν στην εφαρμογή διαδικασιών τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, και κατά το νέο σχολικό έτος 2021-2022, θα επιδιώξουν τη βέλτιστη οργάνωσή τους, την ενίσχυση και διεύρυνση της εμβέλειας των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων, με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα από αυτά που έχουν προγραμματιστεί στον εκπαιδευτικό τομέα.

Ποιότητα της διδασκαλίας

Κύριος σκοπός της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων μας ήταν και θα είναι η προαγωγή της μάθησης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας. Ειδικότερα, για το νέο σχολικό έτος έχουν προγραμματιστεί και θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα αποβλέπουν:

(α) στον συστηματικό ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι επιδιώξεις του

(β) στην άρτια δόμηση των μαθημάτων, αξιοποιώντας δεδομένα της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας και των ψηφιακών τεχνολογιών

(γ) στην ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων

(δ) στη χρήση -κατά τη διδακτική διαδικασία- δραστηριοτήτων και ερωτήσεων ποικίλων γνωστικών απαιτήσεων. Έχει καταδειχθεί ότι τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αναθέσουν και να σχεδιάσουν δραστηριότητες και ερωτήσεις όχι μόνο χαμηλής αλλά και υψηλής γνωστικής απαίτησης

(ε) στην αναγνώριση από τους μαθητές της γνωστικής απαίτησης των δραστηριοτήτων και στην αναδιαμόρφωσή τους από τους ίδιους. Πρόκειται για διαδικασίες που προάγουν τη μάθηση.

Ποιότητα της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθητή σε όλες τις σχολικές μονάδες μας αποβλέπει να προσδιορίσει όσο πιο συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσμα μιας διδακτικής δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της. Βασικός στόχος της θα είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των ελλείψεων σε μαθησιακό επίπεδο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και την πρόοδο των μαθητών. Για την επίτευξη των παραπάνω κατά το νέο σχολικό έτος θα χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά δύο τύποι αξιολόγησης, η αριθμητική και η περιγραφική.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Από το νέο σχολικό έτος εντάσσονται στα μαθήματα του εμπλουτισμένου βασικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του  Γυμνασίου μας, τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που αποτελούν καινοτόμο εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με  εστίαση στις δεξιότητες. Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η περαιτέρω ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές μας.

Ερευνητικές εργασίες και μαθητικό συνέδριο

Μέσα στο πλαίσιο της οικοδόμησης των γνώσεων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου θα επιδιωχθεί και κατά το νέο σχολικό έτος η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την ενεργό ενασχόληση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία και τη διαδικασία συναγωγής επιστημονικών συμπερασμάτων. Η θεματολογία των προγραμμάτων θα απορρέει από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μαθητών σε ευθυγράμμιση με το περιεχόμενο των θεμάτων που διδάσκονται. Τελικό προϊόν των δράσεων αποτελεί η πραγματοποίηση μαθητικού συνεδρίου και η έκδοση των πρακτικών του.

Νέο πρόγραμμα Πληροφορικής

Από τη νέα σχολική χρονιά είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στο δημοτικό σχολείο ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τα Technokids, έναν διεθνή εκπαιδευτικό φορέα που επιδιώκει να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες με τις πρωτοποριακές μεθόδους της «μάθησης που βασίζεται σε εργασίες» (Project Based Learning) και της «μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι» (Game Based Learning) αξιοποιώντας δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και ICT (Information and Communication Technology). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης που σκοπό έχει να μετατρέψει το μάθημα της πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο σε μια συνεχή ανακάλυψη του «κόσμου των επιστημών». Αποτελείται από μία σειρά ενοτήτων, όπου με κίνητρο τη θεματολογία που εστιάζει στα προσωπικά ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες και στα βιώματα, κάθε μαθητής δημιουργεί το δικό του έργο.

Πρόγραμμα «3+ Συναισθηματική αγωγή στην παιδική και εφηβική ηλικία»

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», θα  υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς το πρόγραμμα «3+ Συναισθηματική αγωγή στην παιδική και εφηβική ηλικία». Πρόκειται για ένα συνδυαστικό πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής και πρωτογενούς πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον το οποίο θα περιλαμβάνει:

(α) μια σειρά βιωματικών δράσεων συναισθηματικής αγωγής και ανάπτυξης ενσυναίσθησης  που ενσωματώνονται στο σχολικό πρόγραμμα

(β) μια εκτεταμένη ανασκόπηση και εφαρμογή συνδυαστικών μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

(γ) ειδικό οδηγό-υλικό για τη συναισθηματική αγωγή και πρόληψη-αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

(δ) τακτικές παρατηρήσεις όλων των τμημάτων σε  συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και συλλογή πληροφοριών μέσω παρατηρήσεων και χορήγησης σχετικών ερωτηματολογίων.

(ε) επιμόρφωση-ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών.

Καλή σχολική χρονιά!