Στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, θα παρουσιάσουν μέσα από ένα video διάρκειας 3-5 λεπτών, τα αρχικά τους ερευνητικά ερωτήματα, τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν για να βρουν απαντήσεις και τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους. Δικαίωμα Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: 1-30 Απριλίου 2021. Τα απαραίτητα αρχεία καθώς και τη φόρμα υποβολής για την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα τα βρείτε ΕΔΩ.

 

Οι Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης είναι μία αρχή και όπως κάθε αρχή πρέπει να βάζει ένα σπόρο όσο μικρός και αν είναι αυτός για το μέλλον. Η όλη λογική της καινοτομίας στέκεται στην άνθιση της ιδέας και τη μεταμόρφωσή της σε κάτι
σπουδαίο.

O 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιείται στο πλαίσιο της εκδήλωσης και εστιάζει στην Έρευνα και σκοπός του είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με την συγκεκριμένη έννοια, σε επίπεδο
σχεδιασμού, υλοποίησης και παρουσίασης των σχετικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, θα παρουσιάσουν μέσα από ένα video διάρκειας 3-5 λεπτών, τα αρχικά τους ερευνητικά ερωτήματα, τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν για να βρουν απαντήσεις και τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν σχολεία από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διεξάγεται με την έγκριση (μνημόνευση σχετικής απόφασης) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκτός από το να φέρει σε επαφή και διάδραση τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχει ως στόχο την εξοικείωση με την έρευνα, την προώθηση της δημιουργικότητας, της ομαδικότητας, της λήψης πρωτοβουλιών, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και της φαντασίας.

ΣΤΟΧΟΙ
Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοχεύει:
 στην προώθηση ερευνητικής σκέψης, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 στην εξοικείωση μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους για την αναζήτηση σχετικών απαντήσεων στο πλαίσιο μίας μαθητοκεντρικής προσέγγισης της γνώσης,
 στην καλλιέργεια των ικανοτήτων των διαγωνιζομένων, στην προώθηση της δημιουργίας, της συνεργασίας, της λήψης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας, την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,
 στην ενίσχυση της ομαδικότητας και στην καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, τόσο μεταξύ των μαθητών που αποτελούν μέλη της ίδιας ερευνητικής ομάδας, όσο και με τους εκπαιδευτικούς δασκάλους και καθηγητές που θα αναλάβουν τον συντονισμό και την καθοδήγηση της ομάδας μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων ερευνητικών μεθόδων,
 στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών μονάδων, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναπτύξουν οι διαγωνιζόμενοι μαθητές,
 στη διάδραση μεταξύ των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης και κυρίως στη γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με τον ακαδημαϊκό κόσμο και
 στην κατανόηση εννοιών κοινωνικών, ανθρωπιστικών, θετικών επιστημών μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας και παράλληλα στην ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων, όπως η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η κατανομή εργασιών κ.ά.
που μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο στην μαθητική ζωή, όσο και στην καθημερινότητά τους.

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι ο Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας πραγματοποιείται για πρώτη φορά οι θεματικές στις οποίες θα στραφεί το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι ανοικτές και δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό. Κάθε σχολείο μπορεί να στείλει ένα βίντεο με καλή ανάλυση εικόνας και ήχου, διάρκειας από 3 ως 5 λεπτά.

Βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Επιτροπή της Εκδήλωσης Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, είναι τα εξής:
I. Η πρωτοτυπία της ιδέας
II. Η αποτελεσματική αξιοποίηση διαθέσιμων μεθόδων έρευνας και
III. Η τεκμηρίωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
IV. Η άρτια παρουσίαση της ερευνητικής προσπάθειας σε όλες τις φάσεις υλοποίησής της
Και κυρίως η φαντασία…
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό αποτελεί η εξασφάλιση έγγραφης συναίνεσης των γονέων των μαθητών που θα λάβουν μέρος στις ομάδες του διαγωνισμού, ιδίως όταν στο βίντεο συμμετοχής εμφανίζονται μαθητές.
Επισυνάπτεται σχετική Φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί από τους κηδεμόνες και να συγκεντρωθεί με ευθύνη της σχολικής μονάδας.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
(εμφάνιση ανάλογη με αυτή των κρίσιμων ημερομηνιών της κεντρικής σελίδας της Εκδήλωσης)

Για συμμετοχή στον Διαγωνισμό:
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:
01 Απριλίου 2021

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:
30 Απριλίου 2021

Για παρακολούθηση Εκδήλωσης:
Έναρξη Εγγραφών για Παρακολούθηση Εκδήλωσης:
08 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη Εγγραφών για Παρακολούθηση Εκδήλωσης:
15 Μαΐου 2021

Τα απαραίτητα αρχεία καθώς και τη φόρμα υποβολής για την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα τα βρείτε ΕΔΩ.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν είναι μόνο πρωταγωνιστικός πυλώνας προόδου στο Αρχιπέλαγος και αναπτυξιακό πεδίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι και μια κοιτίδα παραγωγής γνώσης με διεθνές βεληνεκές.

Στην ερευνητική μας διαδρομή, πρωτοπόροι και καταλύτες είναι οι νέοι ερευνητές μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη η εκδήλωση, η οποία αποτελεί πεδίο ανάδειξης της προσπάθειας των νέων ερευνητών.

Ιδιαίτερο χώρο σε αυτήν την εκδήλωση καταλαμβάνει ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας, όπου εκκολαπτόμενοι ερευνητές μέσω σύγχρονων τεχνολογιών θα παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο με βασικό πυρήνα της προσπάθειας την φαντασία και την
δημιουργικότητα. Η Επιστημονική Επιτροπή της Εκδήλωσης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα απονείμει συμβολικά βραβεία στα
ερευνητικά έργα 6 σχολείων που θα διακριθούν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη Χρυσή
Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαύρη Μάνια
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Καθηγήτρια Θεοδωροπούλου Ελένη
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
-Καθηγητής Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
-Καθηγητής Σκιάνης Χαράλαμπος
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
-Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Γκιάλης Στέλιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας
-Ζήση Αναστασία
Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας
-Κατσανεβάκης Στέλιος
Καθηγητής Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
-Κοκολάκης Σπύρος
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
-Λεκάκου Μαρία
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
-Μεταφτσής Βασίλης
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών
-Μπεκιάρης Μιχάλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Ναγόπουλος Νικόλαος
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
-Ρουμπούτσου Αθηνά
Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
-Σεϊμένης Γιάννης
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
-Τσιρτσής Γιώργος
Κοσμήτορας Σχολής Περιβάλλοντος, Καθηγητής
-Χαραλαμπίδης Γιάννης
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαύρη Μαρία
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
-Τσόκαρος Παναγιώτης
Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
-Κρυσταλλίδης Νίκος
Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης
-Παντελέλης Μιχάλης
Προϊστάμενος τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
-Μακρή Χριστίνα
Προϊσταμένη Τμήμα Στρατηγικής , Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Έρευνας
-Λουίζου Αγγελική
Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
-Μιχαλοπούλου Έλλη
Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Έρευνας
-Φρονιμάκη Ευγενία
Γραφείο Κεντρικής Δομής Πρακτικής Άσκησης
-Μπαρμπαρή Κατερίνα
Γραμματεία Αντιπρυτανείας Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
-Παπανδρέου Δημήτρης
Γραμματεία Αντιπρυτανείας Έρευνα

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab