Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, έχουμε «φορτώσει» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα πάντα: τμήματα, μαθήματα, ωρολόγιο πρόγραμμα, εποπτικά μέσα, εικόνες, βίντεο, παιχνίδια, ασκήσεις, πειράματα, ηλεκτρονικά τετράδια, εργασίες, για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, οτιδήποτε θα κάναμε στο σχολείο με τη φυσική παρουσία των μαθητών.

«Γυρνάμε τον διακόπτη» των επιλογών σε φυσική ή διαδικτυακή παρουσία, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, ώστε τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες να συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Εδώ, το φως της γνώσης δεν σβήνει ποτέ!